Монгол (МН)
Үйлчилгээний журам ба нөхцөл 2023.02.17(архив)
Үйлчилж эхэлсэн: 2023/04/20
Шинэчлэгдсэн: 2023/04/20

Үйлчилгээний журам

www.stora.mn нь Стора Централ ХХК-ийн албан ёсны вебсайт бөгөөд хэрэглэгч та вебсайтыг ашиглахын өмнө үйлчилгээний журмыг сайтар уншиж танилцана уу.

Энэхүү журам нь 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Үйлчилгээний журамд заагдсан нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд: 
 

 • “www.stora.mn” гэдэг нь Стора Централ компанийн албан ёсны вебсайтыг;
 • “Бид”, “Манай” гэдэг нь Стора Централ ХХК-г;
 • “Хэрэглэгч” гэдэг нь Stora.mn вебсайтын үйлчилгээний журам, нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, үйлчилгээ авч буй иргэн, хуулийн этгээдийг
 • “Стора үйлчилгээ” гэдэг нь Стора програм хангамж, дижитал контент, бидний зүгээс хэрэглэгчид үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээг;
 • “Стора програм хангамж” гэдэг нь вебсайтын програм хангамжийг /үүнд гуравдагч этгээдийн Дижитал контент хамаарахгүй/;
 • “Төхөөрөмж” гэдэг нь суурин болон зөөврийн компьютер, таблет, гар утас, бусад ижил төрлийн хэрэгслүүдийг;
 • “Дижитал контент” гэдэг нь видео, хөгжим, аппликейшн, тоглоом, гэрэл зураг, аудио, ном, сонин, сэтгүүл зэрэг дижитал хэлбэр бүхий контентыг тус тус ойлгоно.
 • "Сторабокс" гэдэг нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй CU ая тухтай дэлгүүрийн салбарт байрлах төмөр хайрцгийг гэж тус тус ойлгоно.


Хэрэглэгч www.stora.mn сайтад нэвтэрч бүртгүүлэхдээ Үйлчилгээний журам болон нөхцөлтэй уншиж, танилцах үүрэгтэй. 

Та манай вебсайтад www.stora.mn холбоосоор нэвтрэх бөгөөд бидний үйлчилгээтэй танилцан, үйлчилгээ авах бүрт Үйлчилгээний журам болон нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно. 

Уг журам болон нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Стора үйлчилгээнд нэвтрэх болон ашиглах эрх үүсэхгүй.

 

Зохиогчийн эрх

Стора үйлчилгээнд багтсан текст, график, лого, товчлуурын дүрс, зураг, аудио клип, дижитал татан авалт, өгөгдлийн эмхэтгэл, програм хангамж зэрэг бүх бүтээлүүд нь Стора болон контент нийлүүлэгчдийн өмч бөгөөд Монгол улс ба Олон улсын зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно. Хэрэглэгч нь зөвхөн энэхүү журамд нийцүүлэн уг системийг ашиглана. Стора болон контен нийлүүлэгчдийн өмчлөгчий зөвшөөрөлгүйгээр контентыг хувилж тараах, нийтлэх, арилжааны зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

Оюуны өмч

Стора нь бусдын оюуны өмчийн эрхийг хүндэтгэж ажилладаг ба та оюуны өмчийн эрх зөрчигдөж байна гэж үзвэл бидэнд хандана уу.

Нууцлалын бодлого

Стора Централ ХХК нь хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавьж, халдашгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, нээлттэй болгох талаар Стора Централ ХХК-ийн Нууцлалын бодлого баримтаас уншиж танилцана уу. Та Stora.mn вебсайтад нэвтэрч, ашиглаж эхэлснээр энэхүү Нууцлалын бодлого, Үйлчилгээний нөхцөлийг тус тус дагаж мөрдөхөө хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзнэ.

Стора үйлчилгээг ашиглах

Хэрэглэгч та манай үйлчилгээг авахын тулд www.stora.mn вебсайтад бүртгэлээ үүсгэж, хүчинтэй төлбөрийн хэрэгслийг холбосон байх шаардлагатай.

Интернетийн холболт

Манай үйлчилгээг авахын тулд та интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай бөгөөд интернэтийн төлбөр, аливаа хориг, нөхцөл, хязгаарлалттай холбоотой асуудлыг интернетийн үйлчилгээг үзүүлж буй гуравдагч этгээд хариуцна.

Цахим харилцаа холбоо

Та өөрийн компьютер болон гар утсаар www.stora.mn вебсайтад нэвтэрч, Стора Үйлчилгээг ашиглах, бидэнд и-мэйл, мессеж илгээхийг цахимаар холбогдсон гэж үзнэ.

Ингэснээр та и-мэйл, мессэж, ухаалаг утсан дээрх сонордуулга, www.stora.mn вебсайт, мессежийн төвөөр дамжуулан бидэнтэй холбогдохыг зөвшөөрч байгаа ба бид шаардлагатай үед хууль тогтоомжинд заасны дагуу мэдээллийг танд бичгээр хүргүүлнэ.

Хүртээмжтэй байдал

Бидний танд санал болгож буй Стора Үйлчилгээ нь цаг хугацааны хувьд хязгаартай, нэмэлт бүртгэл болон төлбөр шаардах, эсвэл бид зарим үйлчилгээгээ түр хугацаанд зогсоосон байх боломжтой.

Хэрэглэгчийн бүртгэл

 • Стора Үйлчилгээг ашиглахын тулд хэрэглэгчээр бүртгүүлж, хүчин төгөлдөр дансны мэдээллийг оруулах шаардлагатай. Төлбөр хийгдэх үед таны сонгосон төлбөрийн хэрэгсэлтэй холбоотой алдаа гарвал бид таны өөр төрлийн төлбөрийн хэрэгслээс татан авах бөгөөд уг үйлчилгээний журмыг хүлээн зөвшөөрснөөр та энэ үйлдэл хийх эрхийг бидэнд олгосон гэж үзнэ. Та өөрийн бүртгэл хэсэгрүү нэвтэрч төлбөрийн хэрэгслээ сонгоно уу.
 • Та өөрийн бүртгэл, нууц үгийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй бөгөөд таны бүртгэлээс хийгдсэн аливаа үйлдлийг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна. www.stora.mn вебсайтын хүүхдэд зориулсан бараа бүтээгдэхүүнийг зөвхөн насанд хүрсэн хүн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн хэрэгслээр тооцоо хийж, худалдан авах боломжтой. Та 18 нас хүрээгүй бол зөвхөн эцэг эх болон асран хамгаалагчийн хамт Стора Үйлчилгээг ашиглахыг анхаарна уу.

 

Мэдээлэл хүлээн авах

Бид Стора Програм хангамжаараа дамжуулан таны хэрэглэж буй төхөөрөмж, түүний ашиглалт, сонирхож буй дижитал контент, хийсэн хайлт, хэрэглээний дата, санах ойн багтаамж, интернэт холболт зэргээс Стора Үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл авдаг бөгөөд уг мэдээллийг Стора Нууцлалын Бодлогын дагуу ашиглана. Та тодорхой мэдээллийг нууцлахыг хүсвэл гар утасныхаа Тохиргоо цэсэнд хандана уу.

Бид үйлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор www.stora.mn вебсайтад байгаа мэдээллийг Монгол Улсаас гадуур серверт болон үүлэн системд байршуулж болно.

Мэдээллийг нууцлах

Хэрэглэгч гуравдагч этгээд болон бусдад дамжуулсан аливаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг өөрөө хариуцна. Гуравдагч этгээдэд хуваалцсан таны мэдээллийг хэрхэн ашиглах нь тухайн этгээдийн нууцлалын бодлого болон бусад журам, нөхцөлөөр зохицуулагдана.

Стора үйлчилгээний нэмэлт өөрчлөлт

Бид үйлчилгээний журам нөхцөл, үйлчилгээндээ шинэчлэл хийх тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр Стора Үйлчилгээний нөхцөлийг хэсэгчилж эсвэл бүхэлд нь өөрчлөх, түр хугацаагаар эсвэл бүр мөсөн зогсоож болно. Бид гэрээний нөхцөлийг дангаараа өөрчлөх, сайжруулах эрхтэй. Үйлчилгээний журам, нөхцөлд өөрчлөлт хийсэн даруйд шинэчилсэн нөхцөлийг www.stora.mn вебсайт дээр байршуулна. Шинэчилсэн журам, нөхцөл хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн Стора Үйлчилгээг ашигласнаар шинэ журам, нөхцөлийг дагаж мөрдөнө.

Mаргаан

Энэхүү үйлчилгээний журамтай холбоотой аливаа маргааныг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, Стора Үйлчилгээний Нөхцөл, эрх үүргийн хязгаарлалт болон бусад нөхцөлүүдэд заасны дагуу тус дарааллын дагуу шийдвэрлэнэ.

Хэрэглэгч Стора Үйлчилгээг ашиглаж эхэлснээр “Стора Үйлчилгээний журам болон нөхцөл”-ийг хүлээн зөшөөрсөнд тооцно. Хэрэглэгч үйлчилгээ авахтай холбогдон гарсан аливаа маргааныг “Стора Үйлчилгээний журам болон нөхцөл”-ийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Дуусгавар болгох

Та энэхүү гэрээний аль нэг нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд таны Стора Үйлчилгээнд нэвтрэх эрх хаагдана.

Баталгаа өгөхөөс татгалзах, хариуцлагын хязгаарлалт

Хэрэглэгчийн ашиглаж байгаа төхөөрөмжтэй холбоотойгоор үүсч болох Стора Үйлчилгээтэй хамааралгүй аливаа асуудалд бид хариуцлага хүлээхгүй.

Шүүмж, сэтгэгдэл, мэдээлэл болон бусад

Stora.mn вебсайтад бусдыг заналхийлсэн, гүтгэлгийн шинжтэй, хувийн нууцад халдсан, гуравдагч этгээдэд хохиролтой, оюуны өмчийн эрх, хэвлэн нийтлэх эрхийг зөрчсөн, хууль бус, ёс зүйгүй, улс төрийн шинж чанартай, арилжааны өдөөн хатгалга болон программ хангамжийн вирус агуулсан, сүлжээ захиа, масс и-мэйл болон өөр бусад төрлийн “спам” бүхий асуулт, шүүмж, сэтгэгдэл, зөвлөгөө, зураг, дүрс бичлэг, контент оруулах, цахим карт илгээхийг хориглоно. Хуурамч и-мэйл хаяг, өөр хүний болон албан байгууллагын нэрийг ашиглах, өөрийн оруулсан контентын эх сурвалжийг төөрөгдүүлэхийг хориглоно.

Бид ийм төрлийн мэдээллийг устгах, засах эрхтэй боловч хянах үүрэг хүлээхгүй болно.

Холбоо барих

Та Стора Үйлчилгээ, Дижитал контент, Стора Програм хангамжтай холбоотой тусламж авах бол 75077570 дугаарын лавлах утас, support@stora.mn мэйл хаяг, Stora фэйсбүүк чатаар холбогдоно уу. /Даваа-Ням 08:00-20:00/

Үйлчилгээний нөхцөл

Хэрэглэгч нь Stora.mn вебсайтад www.stora.mn холбоосоор нэвтэрсэн үеэс эхлэн бидний үйлчилгээтэй танилцах, үйлчлүүлэх бүрд Үйлчилгээний журам, нөхцөл мөрдөгдөх бөгөөд тухайн үеэс уг нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Стора үйлчилгээг ашиглах явцад зарим тохиолдолд нэмэлт нөхцөл шаардагдаж болно. Ашиглах нөхцөл болон Үйлчилгээний нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Үйлчилгээний нөхцөлийг баримтална.

Бараа бүтээгдэхүүний баталгаа, дэлгэрэнгүй мэдээлэл

www.stora.mn сайт нь www.amazon.com сайт дээр худалдаалагдаж буй бүх бараа бүтээгдэхүүнийг харуулдаг.

Бид www.amazon.com сайтын бараа бүтээгдэхүүнийг таны захиалгаар тээвэрлэн хүргэж ирж байгаа тул улс хоорондын тээвэрлэлт болон таны сонгосон Сторабокст хүргэх хүртэл бүх тээвэрлэлтэнд баталгаа өгнө.

Таны сонгон захиалах бараа бүтээгдэхүүн нь www.amazon.com сайт, тус сайтаар дамжуулан бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж буй дэлгүүрийнх тул бараа бүтээгдэхүүний тухай тайлбар дээр нь бичсэн алив мэдээлэл нь үнэн зөв, найдвартай эсэхт, бүтээгдэхүүний чанар, ашиглалт, ажиллагаа зэрэгт Стора баталгаа өгөхгүй.

Хэрэглэгч захиалж буй бараа бүтээгдэхүүний судалгааг өөрөө хийсэн байх шаардлагатай ба Сторагийн зүгээс сонголтонд тусламж үзүүлэх боломжтой ч аливаа хариуцлага хүлээхгүй.

Үнэ, тээврийн зардал

Вебсайтын бараа бүтээгдэхүүний үнийг тухайн үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, борлуулагч өөрөө тогтоодог тул бид захиалга хүлээж авахаас өмнө бараа бүтээгдэхүүний үнийг баталгаажуулах боломжгүй. Хэрэглэгч захиалга хийсний дараа 12 цагийн дотор тухайн захиалгыг Амазон сайт дээр баталгаажуулах ба хэрэв бараа бүтээгдэхүүний үнэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд 24 цагийн дотор тантай холбогдож мэдэгдэх болно.

-www.amazon.com сайтаас худалдан авалт хийхэд АНУ мужийн татвар 0% байна. 

Вебсайт дээр харагдаж буй үнэ барааны үнэ бөгөөд: 

-Барааны үндсэн үнэ 
-Худалдан авалтын үйлчилгээний шимтгэл 8% /барааны үндсэн үнийн/ 
-Үйлчилгээний төлбөр 10,000 MNT төлснөөр захиалга баталгаажих ба захиалга Монгол улсад ирсний дараа
-Тээврийн зардал төлнө.

*Худалдан авалтын шимтгэл 8% - Стора таны худалдан авсан бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 8%-тай тэнцэх дүнгээр худалдан авалтын шимтгэл авдаг бөгөөд энэ нь таны захиалгыг илүү хялбар, ая тухтай байдлаар үзүүлж буй үйлчилгээний төлбөр юм. Бид үүгээр дамжуулан таны захиалгыг саадгүй ирүүлэх үйл ажиллагаа, агуулахын удирдлага, техникийн хөгжүүлэлт зэргийг тасралтгүй хийж байна. 
*Үйлчилгээний төлбөр 10,000₮ - Энэ нь таны захиалгыг АНУ болон Монгол дахь агуулахад хүлээн авах, шалгах, ангилах, илгээх, гаалийн бүрдүүлэлт хийх зэрэг үйл ажиллагаануудын үйлчилгээний төлбөр юм.
 

Тээврийн зардал

Агаарын ачааны хувьд олон улсын агаарын тээврийн үнэлгээний журмын дагуу тухайн ачааны бодит жин болон овор хэмжээг харьцуулан үзээд аль ихээр нь тээврийн зардал бодогддог.

 

 • Энгийн ачаа /1кг=$ 11.90/
  • 0.5кг хүртэл $5.95
  • 0.1 кг тутамд $1.19
 • Овор ихтэй ачаа /6000cm3= $11.90/

Жишээ нь: 65 инчийн зурагт, хайрцагтай бодит жин 31кг боловч овор хэмжээ нь 160см x 95см x 20см бол жин-г тооцохдоо (160 х 95 х 20) / 6,000 = 50.7кг гэж тооцно. (Урт x Өндөр x Өргөн = Гарсан дүн / 6,000 = Эзэлхүүнд оногдох кг бодогдоно. Хэрвээ инчээр эзлэхүүн бодсон бол 366-д хуваана.) 

Нэг захиалгын бараанууд Амазоноос өөр өөр өдөрт хүргэгдэн ирэх боломжтой. Үүнийг таныг захиалга хийхээс өмнө бараа тус бүрт АНУ хүргэлт хэсэгт харуулдаг. Амазоноос хүргэгдсэн барааг тухайн долоо хоногийн Пүрэв гараг бүр тогтмол Монгол руу илгээдэг тул Монголд салж ирэх боломжтой. 

Та түрүүлж ирсэн бараагаа авах бол тээврийн зардлаа төлөөд авах боломжтой ч, сүүлийн барааны жин 500 гр хүрэхгүй үед тээврийн зардал тогтмол $5.95 болдог. Тиймээс эхний бараа ирлээ гээд мсж очсон ч тухайн үеийн тээврийн зардлаа төлөлгүй хамгийн сүүлийн бараагаа иртэл хүлээж байгаад авбал тээврийн зардал нийт жингээр тооцогдоно. Захиалгын зарим бараагаа түрүүлж авах, хүлээж байгаад авах нь таны сонголт юм.

Хадгалалтын төлбөр
Хэрэглэгч захиалсан бараа, бүтээгдэхүүнээ Сторабокст хүргэгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор бараагаа авах шаардлагатай. 24 цагийн дотор бараагаа аваагүй тохиолдолд хэтэрсэн хоногийн тоогоор өдөрт 5000₮ тооцож, хадгалалтын төлбөр тооцогдохыг анхаарна уу. /Нэг хэрэглэгч хэдэн илгээмжтэй байхаас үл хамааран 1 өдрийн хадгалалтын төлбөр 5000₮ байна. Өөрөөр хэлбэл таны Сторабокст хүргэгдсэн 1 эсвэл 3 илгээмж ялгаагүй гэсэн үг./

Захиалга цуцлах тухай

 

 • Вебсайтын бараа бүтээгдэхүүний үнийг тухайн үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, борлуулагч өөрөө тогтоодог тул бид захиалга хүлээж авахаас өмнө бараа бүтээгдэхүүний үнийг баталгаажуулах боломжгүй. Захиалга хийсний дараа бараа бүтээгдэхүүний үнэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд 24 цагийн дотор тантай холбогдож мэдэгдэх ба Амазон сайт дээр тухайн бараа үлдэгдэлгүй болох, үнэ өөрчлөгдсөнөөс захиалга цуцлах зэрэг хэрэглэгчээс үл шалтгаалж захиалга цуцлагдах тохиолдолд нийт төлбөрийг буцаан олгоно.
 • Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хуулиар хориглосон, хязгаарласан бараа, агаарын ачаанд хориглосон барааг захиалсан тохиолдолд захиалгыг хийх эрхгүй бөгөөд Бид хориглосон бараа, бүтээгдэхүүн захиалсан болохыг олж мэдсэн даруй шууд цуцална. Захиалга хийхээс өмнө таны захиалганд хориотой бараа байгаа эсэхийг сайтар шалгана уу.
 • Хэрэглэгчийн захиалга хориотой бараа агуулсан байх тохиолдолд тус хориотой бараанаас бусад бараагаар захиалгыг баталгаажуулж, хориотой барааны төлбөрийг буцаан олгоно.
 • Энэ ангилалд багтах нийтлэг бараа бүтээгдэхүүнүүдийн жишээг доорх хүснэгтээс харна уу.
Агаарын ачаанд хориглох барааМУ-н хилээр оруулах хориотой эсхүл тусгай зөвшөөрлөөр оруулж ирэх бараа
Шатаж дэлбэрэх аюултай бүх бүтээгдэхүүнЭм, эмийн гаралтай нэмэлт бүтээгдэхүүн
Бүх төрлийн spray буюу цацдаг бүтээгдэхүүн /үнэртэй уснаас бусад/Эмнэлэгийн хэрэгсэл, багаж
Исэлдүүлэгч бүтээгдэхүүн /Ханын будаг, будаг арилгагч азтон г.м/Шивээсний машин, будаг зүү
Дан баттерейХурц үзүүртэй, иртэй бүтээгдэхүүн /хутга г.м/
Бүх төрлийн Replacement баттерейХүнсний бүтээгдэхүүн
Power bankГалт зэвсэг, түүний эд анги, галт зэвсэгэй адилтгах хэрэгсэл
AA, AAA, 9V, C, D, CR, Alkaline баттерейСогтууруулах ундаа, тамхи, электрон тамхи
Car jump starterМөрийтэй тоглоомын бүх эд зүйлс, хуурамч мөнгөн дэвсгэрт
АсаагуурБүх төрлийн cartridge filter /water filter г.м/
Их хэмжээний шингэнБүх төрлийн түүхий эд материал

 

 • Төлбөрийг буцаан олгоход тухайн өдрийн дүнгээр /төгрөгөөр/ буцаан олгоно.
 • Хэрэглэгч захиалга хийсний дараа хэрэглэгчийн хүсэлтээр /буруу бараа захиалсан зэрэг шалтгаанаар/ захиалгаа цуцалж байгаа тохиолдолд (976) 75077570 дугаар, Stora фэйсбүүк чат болон support@stora.mn мэйл хаягаар холбогдон захиалгаа өөрөө цуцлуулах ба 10,000₮ шимтгэлтэй байна.

  Хэрэглэгчийн захиалгыг Монгол улс руу тээвэрлэхээс өмнө цуцлах нөхцөл:
 1. Гуравдагч талаас буюу Амазоны агуулахаас, эсвэл амазон сайтаар дамжуулж бараа, бүтээгдэхүүнээ худалдаалж буй дэлгүүр /third party seller/-c захиалга нь хүргэлтэнд гарсан буюу АНУ доторх замдаа явж байгаа үед
 2. Хэрэглэгчийн захиалга АНУ агуулахад хүргэгдсэн ч Монгол руу хараахан илгээгээгүй байх үед буюу АНУ агуулахад байгаа үед

  Дээрх 2 тохиолдолд хэрэглэгч захиалгаа цуцлах хүсэлт гаргавал эхлээд Стора нь тухайн захиалгыг Амазон/амазоноор дамжуулж бараа бүтээгдэхүүн худалдаалж буй дэлгүүр руу буцаах боломжтой эсэх талаар хүсэлт гаргах ба "Буцаах боломжтой" гэсэн хариу өгсөн үед л захиалгыг цуцлах боломжтой. АНУ доторх буцаалттай холбоотой бүхий л зардлуудыг хүсэлт гаргагч тал хариуцаж, түүнийг амазоноос төлбөрийн буцаалт орж ирсний дараа суутган, буцаан олгоно.
   
 • Хэрэглэгчийн захиалга АНУ агуулахаас Монгол руу нэгэнт илгээгдсэн болон замдаа явж буй бол захиалгыг цуцлах боломжгүй.

Захиалгын явцын тухай

Амазоны захиалга дахь мэдээллийн дагуу хэрэглэгчийн захиалгын явц www.stora.mn сайт дээр даган шинэчлэгдэнэ.

 

Амазон сайтаас/амазон сайтаар дамжуулан бараа бүтээгдэхүүн худалдаалж буй дэлгүүрээс шалтгаалж хэрэглэгчийн захиалгад дараах асуудлууд үүсч болно. Үүнд:
-Баталгаажсан захиалгыг хүргэлтэнд гаргахгүй удаах /Not yet shipped/
-Захиалгыг хүргэлтэнд гаргасан ч товлосон хугацаанд хүргэхгүй байх /On the way, but it's running late/

-Захиалга хүргэлтэнд явж байх замдаа алга болох /Package maybe lost/

-Баталгаажсан захиалгыг хэсэг хугацааны дараа цуцлах /Cancel reason: Out of stock/ г.м

Дээрх шалтгаануудын улмаас хэрэглэгчийн захиалга товлосон хугацаанаас хоцрох боломжтой ба энэ тохиолдолд бид захиалгыг дахин баталгаажуулах арга хэмжээ авч ажиллана. Хэрэв амазоноос захиалга нь цуцлагдсан, захиалгыг дахин баталгаажуулах боломжгүй болсон бол хэрэглэгчид утсаар болон мэйлээр мэдэгдэн, төлбөрийн буцаалт олгоно.

Монголд ирсэн захиалгын барааг буцаах

 • Бид АНУ-ын www.amazon.com сайтаас бараа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн хүргэж байгаа тул Амазон сайтын буцаах журмыг баримталдаг.
 • Хэрэглэгч захиалгаа Сторабоксоос авах, агуулахаас хүлээн авах үед захиалгын бараагаа шалгаж авах үүрэгтэй.
 • Захиалгын бараа доголдолтой / анх захиалснаас өөр бараа ирсэн, ажиллахгүй буюу үйлдвэрийн гэмтэлтэй, тээвэрлэлтийн явцад үүссэн механик гэмтэлтэй байх зэрэг/ бол Сторабоксоос болон агуулахаас хүлээн авснаас хойш 24 цагийн дотор (976) 75077570 дугаар, Stora фэйсбүүк чат болон support@stora.mn мэйл хаягаар холбогдон мэдэгдэнэ.
  Бид дараа өдрийн ажлын цагт багтаан хариу өгнө.
 • Хэрэглэгч захиалгаа хүлээн авснаас хойш 24 цаг хэтэрсний дараа мэдэгдсэн доголдолтой бараанд Стора аливаа хариуцлага хүлээхгүй. 
 • Мөн 24 цаг дотроо барааны доголдлыг мэдэгдсэн ч, бараа нь анх хүлээлгэн өгснөөс өөр /хэрэглэгчээс үүдсэн гэмтэл/ байвал Стора нь тухайн барааг хүлээн авахаас татгалзах бөгөөд Стора аливаа хариуцлага хүлээхгүй.
 • Амазон руу захиалгыг буцаах боломжит хугацаанд хэрэглэгчийн хүсэлтээр барааг буцаах тохиолдолд бид таны өмнөөс амазонтой холбогдох, барааг илгээх зэрэгт тусламж үзүүлнэ. Монгол-АНУ хүртэлх тээврийн зардлыг хэрэглэгч урьдчилан төлөх ба, АНУ доторх хүргэлт зэрэг бусад зардлыг амазоноос төлбөр буцаж орж ирсний дараа төлбөрөөс суутган олгоно.

  Анх захиалснаас өөр бараа ирсэн / размер, өнгө буруу, амазоноос буруу бараа илгээсэн/ үед захиалгыг буцаах:
 1. Захиалга нь Стора-н буруугаас болж буруу ирсэн буюу хэрэглэгчийн захиалгыг амазон дээр анх буруу баталгаажуулснаас буруу бараа ирсэн нь нотлогдсон үед буруу ирсэн барааг Стора буцаан авч, төлсөн нийт төлбөрийг буцаан олгоно.
 2. Захиалга нь Амазон/амазон сайтаар дамжуулж бараа, бүтээгдэхүүнээ худалдаалж буй дэлгүүр /third party seller/-c доголдолтой ирсэн нь нотлогдсон үед хэрэглэгчийн хүсэлтээр бараа буцаах бол Монгол-АНУ тээврийн зардлыг бараа илгээхээс өмнө хэрэглэгч урьдчилан төлнө. Харин АНУ доторх хүргэлтийн зардлыг Стора-н зүгээс амазоноос гаргуулах талаар харилцан зөвшилцөх ба зөвшилцөлд хүрч чадаагүй тохиолдолд хэрэглэгч хариуцна. Бараа буцаалт амжилттай болж төлбөр буцаж орж ирсний дараа АНУ доторх хүргэлттэй холбоотой зардлыг суутган хэрэглэгчид олгоно.

  Захиалга нь тээвэрлэлтээс болж гэмтсэн байх үед захиалгыг буцаах:
 • Стора нь хэрэглэгчийн захиалгыг Амазоноос таны гарт хүргэх хүртэлх бүх тээвэрлэлтийн эрсдэлийг хариуцна.
 • Тухайн бараа Стора агуулахад ирэх үедээ гаднах сав баглаа боодол нь ноцтой гэмтсэн, цөмөрсөн, энэ нь бүтээгдэхүүний гаднах байдалд гэмтэл учруулсан байхыг тээвэрлэлтийг гэмтэл гэж үзнэ.
 • Тухайн бараа тээвэрлэлтийн гэмтэлтэй ирсэн бол энэ тухай хэрэглэгчид мэдэгдэн, тухайн барааг дахин захиалж өгөх эсвэл захиалгыг нь цуцалж, төлбөрийн буцаалт олгоно.

  Барааг буцаахад анхаарах зүйлс:
 • Ямар ч тохиолдолд барааг буцааж буй нөхцөлд тухайн барааны гаднах сав, баглаа боодол бүтэн, бүтээгдэхүүн дээрх аливаа лац, тэмдэг хөндөгдөөгүй байх ёстойг анхаарна уу.
 • Барааг АНУ руу илгээн, амазон руу буцаасны дараа амазон нь барааг хүлээн авсан ч тухайн барааг ямар нэгэн байдлаар шаардлага хангахгүй гэж үзэн буцаалтын төлбөр олгохоос татгалзвал энэ тухай баримтыг хэрэглэгчид баталгаа болгон үзүүлнэ. Энэ тохиолдолд тус баримтыг үндэслэн АНУ руу илгээсэн тээврийн зардал болон барааны төлбөрийг Хэрэглэгчид буцаан олгохгүй.
  1. Стора-н буруугаас болж буцаалтын төлбөр олгох боломжгүй болсон /АНУ руу илгээх явцад барааг гэмтээсэн, алга болгосон/ бол Стора тухайн барааны төлбөрийг буцаан олгоно. Харин АНУ-Монгол хоорондын тээврийн зардлыг буцаан олгохгүй.
  2. Хэрэглэгчийн буруугаас болж буцаалтын төлбөр олгох боломжгүй болсон /барааны ашиглалтын элэгдэл, хорогдлоос шалтгаалж амазон нь төлбөрийн буцаалт өгөхгүй тухай шийдвэр гаргасан г.м/ бол Стора төлбөрийн буцаалтыг амазоны өмнөөс өгөх боломжгүй ба Монгол-АНУ руу илгээсэн тээврийн зардлыг буцаан олгохгүй.

  Амазон руу буцаах боломжгүй бараанууд:
Амазон сайт дэх тухайн барааг буцаах боломжит хугацаа дууссан /return windows closed болсон/ байх /ихэнх барааны хувьд АНУ агуулахад хүргэгдсэн өдрөөс хойш 30 хоног байдаг/
Дижитал захиалга, бэлгийн картууд
Компьютер, лаптоп, дэлгэц ба Kindle.н бараанууд нь АНУ дотроо хүргэлт хийгдсэнээс хойш 30 хоног өнгөрсөн байх
Сериал дугаар, UPC дугаар мэдэгдэхгүй болсон бараа
Шатаж дэлбэрэх аюултай шингэн агуулсан бүтээгдэхүүн /үнэртэй ус г.м/
Задарсан гоо сайхны бараа
Зарим үнэт эдлэл
Гуравдагч талаас тусгай хүргэлтээр ирсэн бараанууд
 • Захиалсан бараагаа сольж, шинээр авах эсвэл оронд нь өөр бараа захиалах бол www.stora.mn сайтад шинээр захиалга үүсгэж, хийнэ.
   

 

Амазон руу буцаах боломжгүй бараанууд

Амазон сайт дэх тухайн барааг буцаах боломжит хугацаа дууссан /return windows closed болсон/ байх /ихэнх барааны хувьд АНУ агуулахад хүргэгдсэн өдрөөс хойш 30 хоног байдаг/
Дижитал захиалга, бэлгийн картууд
Компьютер, лаптоп, дэлгэц ба Kindle.н бараанууд нь АНУ дотроо хүргэлт хийгдсэнээс хойш 30 хоног өнгөрсөн байх
Сериал дугаар, UPC дугаар мэдэгдэхгүй болсон бараа
Шатаж дэлбэрэх аюултай шингэн агуулсан бүтээгдэхүүн /үнэртэй ус г.м/
Задарсан гоо сайхны бараа
Зарим үнэт эдлэл
Гуравдагч талаас тусгай хүргэлтээр ирсэн бараанууд

Байгууллагын захиалга /Түр хугацаанд зогссон/

 • Байгууллагын нэр дээр захиалга хийхэд барааны үндсэн үнэ, худалдан авалтын шимтгэл төлснөөр захиалга баталгаажих ба захиалга ирсний дараа тээврийн зардал, гаалийн татвар, НӨАТ, үйлчилгээний хөлсийн дүн тодорхой болох учир тухайн үед эдгээр дүнг нэхэмжилнэ .
   
 • Байгууллагын захиалгын үйлчилгээний хөлс нь захиалгын нийт үнийн дүнгийн* 5% /таван хувь/ байх ба хамгийн багадаа 50,000 төгрөг байна. Тухайлбал, танай байгууллагын захиалгын үйлчилгээний хөлс 50,000 төгрөгөөс бага болсон тохиолдолд 50,000 төгрөгөөр тооцох болно.

 

*Нийт үнийн дүн=барааны үндсэн үнэ+үйлчилгээний шимтгэл+ тээврийн зардал+ гаалийн татвар.

 

 • Захиалгыг байгууллагад хүлээлгэн өгсний дараа НӨАТ-ын баримтыг олгоно.
   
 • Байгууллагын захиалга хийхэд Үйлчилгээний журам, нөхцөлийг мөрдөнө.

Гаалийн татвар болон гааль саатуулах нөхцөл

Хэрэглэгч та гаалийн татварын чөлөөлөлтөнд орохын тулд: 
 

 • 1 ижил төрлийн бараанаас 2-оос илүүгүй тоогоор захиалах
 • Хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоогүй байх
 • Барааны дүн, тээврийн зардлын нийлбэр дүн 5,500,000 төгрөгөөс бага байх. /зөөврийн компьютерийн хувьд 16,500,000 төгрөг хүртэл байж болно./
  /УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ/
   
 • Таны нийт төлсөн төлбөр 5,500,000 төгрөгөөс их /зөөврийн компьютерийн хувьд 16,500,000 төгрөгөөс их/ байх, нэг ижил төрлийн бараанаас 2-с дээш тоогоор захиалах үед гаалийн татвар ногдуулах тул энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба бидний зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангах үүрэгтэй. Ачаа барааг гаалийн баталгаат агуулахад хадгалагдаж байх хугацаанд хуримтлагдсан хадгалалтын төлбөрийг хэрэглэгч төлөх үүрэгтэй.

 

Мөн зарим тохиолдолд Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас гаалийн татвар ногдуулах зорилгогүйгээр улс хоорондын шуудан илгээмжүүдээс санамсаргүй байдлаар сонгон хяналт, шалгалт явуулдаг. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба бидний зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангах үүрэгтэй.

 

Ачаа барааг гаалийн баталгаат агуулахад хадгалагдаж байх хугацаанд хуримтлагдсан хадгалалтын төлбөрийг хэрэглэгч төлөх үүрэгтэй.


***Монгол Улсын Гаалийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар нь ямар ч тохиолдолд, ямар ч шалтгаанаар таны ачаа, барааг саатуулах бүрэн эрхтэй байдаг. Энэ тохиолдолд Стора танд ачаа бараа саатсан тухай мэдэгдэл өгөх, шаардлагатай бичиг баримтуудаар хангах үүрэгтэй. Харин та гаалийн баталгаат агуулахад өөрийн биеэр очиж, ачаа бараагаа авах, шаардлагатай тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлт хийж, ачаа бараагаа хүлээн авах үүрэгтэй.


Байгууллагын нэр дээрх захиалгын гаалийн татварын тухай энд дарж танилцана уу.

Хүргэлт, мэдээлэл, Сторабоксоос захиалгаа авах

 • Захиалга нь тээврийн зардал төлөгдсөнөөс хойш 24 цагийн дотор Сторабокст хүргэгдэнэ.
 • Сторабокст багтахгүй том оврын барааг агуулахаас очиж авна. Хаягаар хүргэлт хийхгүй.
 • Хэрэглэгч захиалсан бараа, бүтээгдэхүүнээ Сторабокст хүргэгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор бараагаа авах шаардлагатай. 24 цагийн дотор бараагаа аваагүй тохиолдолд хэтэрсэн хоногийн тоогоор өдөрт 5000₮ тооцож, хадгалалтын төлбөр тооцогдохыг анхаарна уу. /Нэг хэрэглэгч хэдэн илгээмжтэй байхаас үл хамааран 1 өдрийн хадгалалтын төлбөр 5000₮ байна. Өөрөөр хэлбэл таны Сторабокст хүргэгдсэн 1 эсвэл 3 илгээмж ялгаагүй гэсэн үг./
 • Сторабокст хүргэгдэх үед таны утсанд мсж очих ба веб рүүгээ орж шалгахад илгээмж тус бүрийн дээд талд “Сторабокс код авах" хэсэг үүссэн байх ба эндээс 6 оронтой нууц код авч Сторабокст хийснээр захиалгаа авна. 
 • 6 оронтой нууц код нь Сторабокст бараа хүргэгдсэнээс хойш 24 цагийн турш хүчинтэй байх бөгөөд 24 цаг өнгөрсөн тохиолдолд үүсэх “Хадгалалтын төлбөр”-ийг төлснөөр шинэ код авах боломжтой. Сторабоксын хаягийг тээврийн зардал төлсний дараа солих боломжтой.
   
 • Хэрэглэгч тээврийн зардлаа төлөлгүй удвал яах вэ?
  Бид хэрэглэгчийн захиалгыг ачаа тээврийн компанид хэрэглэгчийн өмнөөс түрүүлж төлөн авчирдаг ба түүний дараа хэрэглэгчээс тээврийн зардлыг нэхэмжилдэг.

  Хэрэглэгч захиалгаа Стора-н Монгол дахь агуулахад ирсэн тухай мэдэгдлийг мессеж болон мэйл хаягаар хүлээн авсан өдрөөс хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор тээврийн зардлаа төлж, бараагаа хүлээн аваагүй тохиолдолд Иргэний хуулийн 258 болон 259 дүгээр зүйлд заасны дагуу худалдан борлуулах эрх үүснэ.
  Тухайн барааг худалдах тухай хэрэглэгчид долоо хоногийн дотор утас, мэйл, мессежийн аль боломжит сувгаар мэдэгдэнэ.
  Барааг худалдсан үнээс тухайн барааны тээврийн зардал, түүний хадгалалтын төлбөр, худалдахтай холбогдсон зардлыг суутган тооцож, мөнгө үлдсэн бол хэрэглэгчид буцаан олгоно.

Эрсдэл

 • www.stora.mn -ээс худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн сонгосон Сторабокст хүргэх хүртэлх бүх тээвэрлэлтийн эрсдэлийг Стора хариуцна.
 • Стора болон хэрэглэгчээс үл шалтгаалсан буюу агаарын ачааны дамжин өнгөрч буй улсын нислэгийн ачаалал, гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйлс зэргээс шалтгаалан харагдаж буй товоос бага зэрэг хоцорч болох ба үүнд Стора аливаа хариуцлага хүлээхгүй.
 • Таны сонгон захиалах бараа бүтээгдэхүүн нь www.amazon.com сайт, тус сайтаар дамжуулан бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж буй дэлгүүрийнх тул бараа бүтээгдэхүүний тухай тайлбар дээр нь бичсэн алив мэдээлэл нь үнэн зөв, найдвартай эсэхт, бүтээгдэхүүний чанар, ашиглалт, ажиллагаа зэрэгт Стора баталгаа өгөхгүй.

Бэлгийн карт ашиглах тухай

 • Стора бэлгийн карт цахим хэлбэрээр худалдаалагдана.
 • www.stora.mn-с худалдан авсан бэлгийн картын дүн нь хэрэглэгчийн Стора хэтэвч рүү оноо болж орох ба захиалга хийх үедээ оноогоо ашиглан худалдан авалт хийнэ.
 • Бэлгийн картыг худалдан авахад НӨАТ-н баримт нь үйлчилгээ авсны дараа гарахыг анхаарна уу. Бэлгийн картыг идэвхжүүлэн Стора хэтэвчний оноо болгосноор тухайн оноогоо ашиглан захиалга хийсэн үед тухайн захиалгын үйлчилгээний төлбөрт НӨАТ-ийн баримт олгоно.
 • Бэлгийн картыг буцаах боломжгүй ба 6 сарын турш хүчинтэй байна. Хүчингүй болсон бэлгийн картыг сэргээх боломжгүй.
 • Бэлгийн карт худалдан авч буй хэрэглэгч бэлгийн карт илгээж буй хүнийхээ мэдээллийг буруу бөглөн илгээсэн бол Стора аливаа хариуцлага хүлээхгүй тул бөглөж буй мэдээллээ сайтар шалгана уу.
 • Бэлгийн картын мэндчилгээний хэсгийг зориулалтын бусаар ашигласан, бусдыг заналхийлсэн, гүтгэлгийн шинжтэй, хувийн нууцад халдсан, гуравдагч этгээдэд хохиролтой, оюуны өмчийн эрх, хэвлэн нийтлэх эрхийг зөрчсөн, хууль бус, ёс зүйгүй, улс төрийн шинж чанартай, арилжааны өдөөн хатгалга утга агуулгатай үг орсныг Стора устгах, засах үүрэг хүлээхгүй.