Монгол (МН)
Үйлчилгээний журам ба нөхцөл(архив)
Үйлчилж эхэлсэн: 2022/05/29

Үйлчилгээний журам

Stora.mn нь Стора Централ компанийн албан ёсны вебсайт бөгөөд хэрэглэгч та вебсайтыг ашиглахын өмнө үйлчилгээний журмыг сайтар уншиж танилцана уу.

Энэхүү журам нь 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ий өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Үйлчилгээний журамд заагдсан нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

 • “Stora.mn” гэдэг нь Стора Централ компанийн албан ёсны вебсайтыг;
 • “Бид”, “Манай” гэдэг нь Стора Централ компанийг;
 • “Та” гэдэг нь Stora.mn вебсайтын хэрэглэгчийг
 • “Стора үйлчилгээ” гэдэг нь Стора програм хангамж, дижитал контент, бидний зүгээс хэрэглэгчид үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээг;
 • “Стора програм хангамж” гэдэг нь вебсайтын програм хангамжийг /үүнд гуравдагч этгээдийн Дижитал контент хамаарахгүй/;
 • “Төхөөрөмж” гэдэг нь суурин болон зөөврийн компьютер, таблет, гар утас, бусад ижил төрлийн хэрэгслүүдийг;
 • “Дижитал контент” гэдэг нь видео, хөгжим, аппликейшн, тоглоом, гэрэл зураг, аудио, ном, сонин, сэтгүүл зэрэг дижитал хэлбэр бүхий контентыг тус тус ойлгоно.

Та манай вебсайтад www.stora.mn холбоосоор нэвтрэх бөгөөд бидний үйлчилгээтэй танилцан, үйлчилгээ авах бүрт Үйлчилгээний журам болоод Захиалга цуцлах болон бараа буцаах, солих журам мөрдөгдөж, таныг уг журмыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Уг журмыг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Стора үйлчилгээнд нэвтрэх болон ашиглах эрх үүсэхгүй.

Захиалга цуцлах тухай

 • Гуравдагч талаас буюу Амазон сайтаас бараа хүргэлтэнд гарсан тохиолдолд захиалгыг шууд цуцлах боломжгүй. Цуцлах хүсэлт гаргавал, эхлээд Стора нь тухайн барааг Амазон руу буцаах боломжтой эсэх талаар хүсэлт гаргана. Боломжтой хариу авбал барааг Монгол улс руу тээвэрлэхээс өмнө буюу Стора-н АНУ дахь агуулахад байгаа үед буцаах ба АНУ доторх буцаалттай холбоотой бүхий л зардлуудыг хүсэлт гаргагч тал хариуцна.

 • Буруу захиалга өгсөн тохиолдолд нэн даруй (976) 72100777 дугаар, Stora фэйсбүүк чат болон support@stora.mn мэйл хаягаар холбогдон цуцлуулна. Энэ тохиолдолд нийт төлбөрөөс үйлчилгээний хөлс, гүйлгээний шимтгэлийг суутгаж, буцаан олгоно.

 • Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хуулиар хориглосон, хязгаарласан бараа, агаарын ачаанд хориглосон барааг /эм, эмийн гаралтай нэмэлт бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн, мэсийн бүтээгдэхүүн, галт зэвсгийн эд анги, шатаж дэлбэрэх аюултай бодис, мөрийтэй тоглоомын эд зүйлс, тоглоомын зориулалттай хуурамч мөнгөн дэвсгэртүүд/ захиалсан тохиолдолд захиалгыг шууд цуцлах ба нийт төлбөрөөс үйлчилгээний хөлс, гүйлгээний шимтгэлийг суутгаж буцаан олгох тул захиалга хийхээс өмнө хориотой бараа хэсэгтэй сайтар танилцана уу.

 • Амазон сайт дээр тухайн бараа үлдэгдэлгүй болох, үнэ өөрчлөгдсөнөөс захиалга цуцлах зэрэг захиалагчаас үл шалтгаалж захиалга цуцалж буй тохиолдолд нийт төлбөрийг буцаан олгоно.

Бараа буцаах, солих тухай

 • Нэгэнт Монголд ирсэн барааг буцаахад цар тахлын улмаас тээвэрлэлтэнд хүндрэл гарах тохиолдол их байгаа. Тиймээс Монгол улсад нэгэнт ирсэн барааг буцаах хүсэлт гаргасан ч АНУ руу явуулахад 30 хоногт багтаж очихгүй байх эрсдэл бийг анхаарна уу.

 • Бид АНУ-ын Amazon.com сайтаас бараа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн хүргэж байгаа тул Амазон сайтын буцаах журмыг баримталдаг.

 • Барааг буцаахад гарах бүхий л зардлыг /АНУ руу явуулах тээврийн зардал, АНУ доторх хүргэлтийн зардал, Амазоны бараа буцаасны шимтгэл г.м/ хүсэлт гаргагч тал хариуцна.

 • Барааг Монгол улс руу тээвэрлэхээс өмнө буюу Стора-н АНУ дахь агуулахад байгаа үед буцаах тохиолдолд АНУ доторх буцаалттай холбоотой бүхий л зардлуудыг хүсэлт гаргагч тал хариуцна.

 • Бараа буцаалт амжилттай болсны дараа буюу төлбөр буцаж орж ирсний дараа, гарсан бүх зардлыг суутган, хүсэлт гаргагчид олгоно.

 • Захиалсан бараагаа сольж, шинээр авах эсвэл оронд нь өөр бараа захиалах бол шинээр захиалга үүсгэж, хийнэ.

Захиалгаар ирсэн барааны тухай

 • Захиалсан бараанаас өөр бараа ирсэн гэж үзвэл 24 цагийн дотор Stora фэйсбүүк чат эсвэл support@stora.mn мэйл хаягаар мэдэгдэн шалгуулна уу. Бид ажлын цагаар хариу өгөх болно.

 • Захиалгын бараанаас өөр бараа ирсэн бол бид тухайн барааг буцаан авч, нийт төлбөрийг буцаан олгоно.

 • Захиалгаар ирсэн бараа гэмтэлтэй гэж үзвэл Сторабоксоос хүлээн авснаас 24 цагийн дотор (976) 72100777 дугаар, Stora фэйсбүүк чат болон support@stora.mn мэйл хаягаар холбогдон мэдэгдэнэ үү. Бид ажлын цагаар хариу өгөх болно. Мэдэгдээгүй тохиолдолд тухайн барааг үйлдвэрийн гэмтэл эсвэл захиалагчаас үүссэн механик гэмтэл эсэхийг тодорхойлох боломжгүй тул бид хариуцлага хүлээхгүй болно. Хэрэглэгчээс үүдсэн, илтэд мэдэгдэхүйц механик гэмтэл байвал хүлээн авахаас татгалзана.

 • Тухайн барааны үйлдвэрээс өгсөн баталгаат хугацаанд ямар нэгэн гэмтэл илэрч, хэрэглэгчийн хүсэлтээр барааг буцаах эсвэл солиулах тохиолдолд АНУ руу илгээх болон Монгол руу илгээх тээврийн зардлыг хэрэглэгч хариуцна. Бид таны өмнөөс үйлдвэртэй холбогдох, барааг илгээх зэрэгт тусламж үзүүлнэ.

Амазон руу буцаах боломжгүй бараанууд

 • Компьютер, лаптоп, дэлгэц ба Kindle.н бараануудыг 30 хоногоос дээш ашигласан үед
 • Сериал дугаар, UPC дугаар мэдэгдэхгүй болсон бараа
 • Шингэн агуулсан бүтээгдэхүүн буюу гоо сайхны зарим бараа
 • Зарим үнэт эдлэл
 • Гуравдагч талаас тусгай хүргэлтээр ирсэн бараанууд

Нууцлалын бодлого

Стора Централ компани нь хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавьж, халдашгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, нээлттэй болгох талаар Стора Централ компанийн Нууцлалын бодлого баримтаас уншиж танилцана уу. Та Stora.mn вебсайтад нэвтэрч, ашиглаж эхэлснээр энэхүү Нууцлалын бодлого, Үйлчилгээний нөхцөлийг тус тус дагаж мөрдөхөө хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзнэ.

Стора үйлчилгээг ашиглах

Хэрэглэгч та манай үйлчилгээг авахын тулд Stora.mn вебсайтад бүртгэлээ үүсгэж, хүчинтэй төлбөрийн хэрэгслийг холбосон байх шаардлагатай.

Интернетийн холболт

Манай үйлчилгээг авахын тулд та интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай бөгөөд интернэтийн төлбөр, аливаа хориг, нөхцөл, хязгаарлалттай холбоотой асуудлыг интернетийн үйлчилгээг үзүүлж буй гуравдагч этгээд хариуцна.

Хүртээмжтэй байдал

Бидний танд санал болгож буй Стора Үйлчилгээ нь цаг хугацааны хувьд хязгаартай, нэмэлт бүртгэл болон төлбөр шаардах, эсвэл бид зарим үйлчилгээгээ түр хугацаанд зогсоосон байх боломжтой.

Мэдээлэл хүлээн авах

Бид Стора Програм хангамжаараа дамжуулан таны хэрэглэж буй төхөөрөмж, түүний ашиглалт, сонирхож буй дижитал контент, хийсэн хайлт, хэрэглээний дата, санах ойн багтаамж, интернэт холболт зэргээс Стора Үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл авдаг бөгөөд уг мэдээллийг Стора Нууцлалын Бодлогын дагуу ашиглана. Та тодорхой мэдээллийг нууцлахыг хүсвэл гар утасныхаа Тохиргоо цэсэнд хандана уу.

Бид үйлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор Stora.mn вебсайтад байгаа мэдээллийг Монгол Улсаас гадуур серверт болон үүлэн системд байршуулж болно.

Мэдээллийг нууцлах

Та гуравдагч этгээд болон бусдад өгсөн аливаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг өөрөө хариуцна. Гуравдагч этгээдэд хуваалцсан таны мэдээллийг хэрхэн ашиглах нь тухайн этгээдийн нууцлалын бодлого болон бусад журам, нөхцөлөөр зохицуулагдана.

Стора үйлчилгээний нэмэлт өөрчлөлт

Бид үйлчилгээний шинэчлэл хийх тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр Стора Үйлчилгээний нөхцөлийг хэсэгчилж эсвэл бүхэлд нь өөрчлөх, түр хугацаагаар эсвэл бүр мөсөн зогсоож болно. Бид гэрээний нөхцөлийг дангаараа өөрчлөх, сайжруулах эрхтэй. Үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт хийсэн даруйд шинэчилсэн нөхцөлийг Stora.mn вебсайт дээр байршуулна. Шинэчилсэн нөхцөл хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш Стора Үйлчилгээг ашигласнаар шинэ нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

Дуусгавар болгох

Та энэхүү гэрээний аль нэг нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд таны Стора Үйлчилгээнд нэвтрэх эрх цуцлагдана.

Mаргаан

Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг холбогдох хууль тогтоомж, Стора Үйлчилгээний Нөхцөл, эрх үүргийн хязгаарлалт болон бусад нөхцөлүүдэд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Та Стора Үйлчилгээг ашиглаж эхэлснээр “Стора Үйлчилгээний журам болон нөхцөл”-ийг хүлээн зөшөөрсөнд тооцно. Хэрэглэгч үйлчилгээ авахтай холбогдон гарсан аливаа маргааныг “Стора Үйлчилгээний журам болон нөхцөл”-ийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Баталгаа өгөхөөс татгалзах, хариуцлагын хязгаарлалт

Таны ашиглаж байгаа төхөөрөмжтэй холбоотойгоор үүсч болох Стора Үйлчилгээтэй хамааралгүй аливаа асуудалд бид хариуцлага хүлээхгүй.

Холбоо барих

Та Стора Үйлчилгээ, Дижитал контент, Стора Програм хангамжтай холбоотой тусламж авах бол дараах холбоосоор Хэрэглэгчийн үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.

Үйлчилгээний нөхцөл

Хэрэглэгч нь Stora.mn вебсайтад www.stora.mn холбоосоор нэвтэрсэн үеэс эхлэн бидний үйлчилгээтэй танилцах, үйлчлүүлэх бүрд Үйлчилгээнд нөхцөл мөрдөгдөх бөгөөд тухайн үеэс уг нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Стора үйлчилгээг ашиглах явцад зарим тохиолдолд нэмэлт нөхцөл шаардагдаж болно. Ашиглах нөхцөл болон Үйлчилгээний нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Үйлчилгээний нөхцөлийг баримтална.

Нууцлал

Нууцлалын бодлоготой танилцана уу.

Цахим харилцаа холбоо

Та өөрийн компьютер болон гар утсаар Stora.mn вебсайтад нэвтэрч, Стора Үйлчилгээг ашиглах, бидэнд и-мэйл, мессеж илгээхийг цахимаар холбогдсон гэж үзнэ.

Ингэснээр та и-мэйл, мессэж, ухаалаг утсан дээрх сонордуулга, Stora.mn вебсайт, мессежийн төвөөр дамжуулан бидэнтэй холбогдохыг зөвшөөрч байгаа ба бид шаардлагатай үед хууль тогтоомжинд заасны дагуу мэдээллийг танд бичгээр хүргүүлнэ.

Зохиогчийн эрх

Стора үйлчилгээнд багтсан текст, график, лого, товчлуурын дүрс, зураг, аудио клип, дижитал татан авалт, өгөгдлийн эмхэтгэл, програм хангамж зэрэг бүх бүтээлүүд нь Стора болон контент нийлүүлэгчдийн өмч бөгөөд Монгол улс ба Олон улсын зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно.

Таны бүртгэл

Стора Үйлчилгээг ашиглахын тулд хэрэглэгчээр бүртгүүлж, хүчин төгөлдөр дансны мэдээллийг оруулах шаардлагатай. Төлбөр хийгдэх үед таны сонгосон төлбөрийн хэрэгсэлтэй холбоотой алдаа гарвал бид таны өөр төрлийн төлбөрийн хэрэгслээс татан авна. Та өөрийн бүртгэл хэсэгрүү нэвтэрч төлбөрийн хэрэгслээ сонгоно уу.

Та өөрийн бүртгэл, нууц үгийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй бөгөөд таны бүртгэлээс хийгдсэн аливаа үйлдлийг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна. Stora.mn вебсайтын хүүхдэд зориулсан бараа бүтээгдэхүүнийг зөвхөн насанд хүрсэн хүн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн хэрэгслээр тооцоо хийж, худалдан авах боломжтой. Та 18 нас хүрээгүй бол зөвхөн эцэг эх болон асран хамгаалагчийн хамт Стора Үйлчилгээг ашиглахыг анхаарна уу.

Шүүмж, сэтгэгдэл, мэдээлэл болон бусад

Stora.mn вебсайтад бусдыг заналхийлсэн, гүтгэлгийн шинжтэй, хувийн нууцад халдсан, гуравдагч этгээдэд хохиролтой, оюуны өмчийн эрх, хэвлэн нийтлэх эрхийг зөрчсөн, хууль бус, ёс зүйгүй, улс төрийн шинж чанартай, арилжааны өдөөн хатгалга болон программ хангамжийн вирус агуулсан, сүлжээ захиа, масс и-мэйл болон өөр бусад төрлийн “спам” бүхий асуулт, шүүмж, сэтгэгдэл, зөвлөгөө, зураг, дүрс бичлэг, контент оруулах, цахим карт илгээхийг хориглоно. Хуурамч и-мэйл хаяг, өөр хүний болон албан байгууллагын нэрийг ашиглах, өөрийн оруулсан контентын эх сурвалжийг төөрөгдүүлэхийг хориглоно.

Бид ийм төрлийн мэдээллийг устгах, засах эрхтэй ба хянах үүрэг хүлээхгүй болно.

Оюуны өмчтэй холбоотой санал гомдол

Стора нь бусдын оюуны өмчийн эрхийг хүндэтгэж ажилладаг ба та оюуны өмчийн эрх зөрчигдөж байна гэж үзвэл бидэнд хандана уу.

Бараа алдагдах эрсдэл

Сторагаас худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн сонгосон CU сүлжээ дэлгүүрт эсвэл гэрийн хаягаар хүргэх хүртэл бүх эрсдэлийг Стора хариуцна.

Бараа бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Бид хэрэглэгчийг үнэн зөв мэдээллээр хангахыг хичээн ажилладаг боловч зарим тохиолдолд Amazon.com-оос гаргасан бараа бүтээгдэхүүний тайлбар мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн, найдвартай эсэхэд баталгаа гаргах боломжгүй юм.

Үнэ

Бараа бүтээгдэхүүний үнийг үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч өөрөө тогтоодог тул бид захиалга хүлээж авахаас өмнө барааны үнийг баталгаажуулах боломжгүй. Захиалга хийсний дараа бараа бүтээгдэхүүний үнэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд бид тантай холбогдоно.

Хувь хүний нэр дээрх захиалгын үйлчилгээний хөлс 10,000 төг байх ба зөвхөн энэ дүнгээр НӨАТ баримт олгоно.

Байгууллагын нэр дээрх захиалгын үйлчилгээний хөлс захиалгын нийт үнийн дүнгийн /барааны үндсэн үнэ+ мужийн татвар+ тээврийн зардал+ гаалийн татвар+ НӨАТ/ 3% /гурван хувь/ байна. Дэлгэрэнгүй: Энд дарна уу.

Вебсайтын үнэ нь зөвхөн барааны үнэ бөгөөд тээврийн зардлыг тусад нь тооцохыг анхаарна уу.

0.5 кг хүртэлх ачааны тээврийн зардал тогтмол $7.5 байх бөгөөд 0.5кг-с их жинтэй ачааг 100г тутамд $1.5 байхаар тооцож тээврийн зардлыг бодно.

Агаарын ачааны хувьд олон улсын агаарын тээврийн үнэлгээний журмын дагуу тухайн ачааны бодит жин болон овор хэмжээг харьцуулан үзээд аль ихээр нь тээврийн төлбөр бодогддог. Жишээ нь: 65 инчийн зурагт, хайрцагтай бодит жин 31кг боловч овор хэмжээ нь 160см x 95см x 20см бол жин-г 160*95*20/6000=50.7кг гэж тооцно (урт x өндөр x өргөн = гарсан дүн : 6000 = эзэлхүүнд оногдсон кг. Хэрвээ инчээр эзлэхүүн бодсон бол 366-д хуваана)

Байгууллагын захиалга

Байгууллагын нэр дээр захиалга хийхэд барааны үндсэн үнэ, мужийн татвар төлснөөр захиалга баталгаажих ба захиалга ирсний дараа тээврийн зардал, гаалийн татвар, НӨАТ, үйлчилгээний хөлсийн дүн тодорхой болох учир тухайн үед эдгээр дүнг нэхэмжилнэ

Байгууллагын захиалгын үйлчилгээний хөлс нь захиалгын нийт үнийн дүнгийн /барааны үндсэн үнэ+ мужийн татвар+ тээврийн зардал+ гаалийн татвар+ НӨАТ/ 3% /гурван хувь/ байна.Захиалгыг байгууллагад хүлээлгэн өгсний дараа НӨАТ-ын баримтыг олгоно.Байгууллагын захиалга хийхэд Үйлчилгээний журам, нөхцөлийг мөрдөнө.

Гаалийн татвар

Хэрэглэгч та гаалийн татварын чөлөөлөлтөнд орохын тулд:

 • 1 ижил төрлийн бараанаас 2-оос илүүгүй тоогоор захиалах
 • Хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоогүй байх
 • Барааны дүн, тээврийн зардлын нийлбэр дүн 4,200,000 төгрөгөөс бага байх. /зөөврийн компьютерийн хувьд 12,600,000 төгрөг хүртэл байж болно./ /Дэлгэрэнгүй: 11-р мөр/


Таны нийт төлсөн төлбөр 4,200,000 төгрөгөөс их /зөөврийн компьютерийн хувьд 12,600,000 төгрөгөөс их/ байх, нэг ижил төрлийн бараанаас 2-с дээш тоогоор захиалах үед гаалийн татвар ногдуулах тул энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба бидний зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангах үүрэгтэй.Мөн зарим тохиолдолд Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас гаалийн татвар ногдуулах зорилгогүйгээр улс хоорондын шуудан илгээмжүүдээс санамсаргүй байдлаар сонгон хяналт, шалгалт явуулдаг. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба бидний зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангах үүрэгтэй.Ачаа барааг гаалийн баталгаат агуулахад хадгалагдаж байх хугацаанд хуримтлагдсан хадгалалтын төлбөрийг хэрэглэгч төлөх үүрэгтэй.Байгууллагын нэр дээрх захиалгын гаалийн татварын тухай энд дарж танилцана уу.