Монгол (МН)
Үйлчилгээний журам ба нөхцөл(архив)
Үйлчилж эхэлсэн: 2022/09/14

Үйлчилгээний журам

www.stora.mn нь Стора Централ ХХК-н албан ёсны вебсайт бөгөөд хэрэглэгч та вебсайтыг ашиглахын өмнө үйлчилгээний журмыг сайтар уншиж танилцана уу.

Энэхүү журам нь 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Үйлчилгээний журамд заагдсан нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

 • “www.stora.mn” гэдэг нь Стора Централ компанийн албан ёсны вебсайтыг;
 • “Бид”, “Манай” гэдэг нь Стора Централ ХХК-г;
 • “Хэрэглэгч” гэдэг нь www.stora.mn вебсайтын үйлчилгээний журам, нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, үйлчилгээ авч буй иргэн, хуулийн этгээдийг
 • “Стора үйлчилгээ” гэдэг нь Стора програм хангамж, дижитал контент, бидний зүгээс хэрэглэгчид үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээг;
 • “Стора програм хангамж” гэдэг нь вебсайтын програм хангамжийг /үүнд гуравдагч этгээдийн Дижитал контент хамаарахгүй/;
 • “Төхөөрөмж” гэдэг нь суурин болон зөөврийн компьютер, таблет, гар утас, бусад ижил төрлийн хэрэгслүүдийг;
 • “Дижитал контент” гэдэг нь видео, хөгжим, аппликейшн, тоглоом, гэрэл зураг, аудио, ном, сонин, сэтгүүл зэрэг дижитал хэлбэр бүхий контентыг тус тус ойлгоно.

Хэрэглэгч www.stora.mn сайтад нэвтэрч бүртгүүлэхдээ Үйлчилгээний журам болон нөхцөлтэй уншиж, танилцах үүрэгтэй.

Та манай вебсайтад www.stora.mn холбоосоор нэвтрэх бөгөөд бидний үйлчилгээтэй танилцан, үйлчилгээ авах бүрт Үйлчилгээний журам болон нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Уг журам болон нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Стора үйлчилгээнд нэвтрэх болон ашиглах эрх үүсэхгүй.

Зохиогчийн эрх

Стора үйлчилгээнд багтсан текст, график, лого, товчлуурын дүрс, зураг, аудио клип, дижитал татан авалт, өгөгдлийн эмхэтгэл, програм хангамж зэрэг бүх бүтээлүүд нь Стора болон контент нийлүүлэгчдийн өмч бөгөөд Монгол улс ба Олон улсын зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно.

Оюуны өмч

Стора нь бусдын оюуны өмчийн эрхийг хүндэтгэж ажилладаг ба та оюуны өмчийн эрх зөрчигдөж байна гэж үзвэл бидэнд хандана уу.

Нууцлалын бодлого

Стора Централ компани нь хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавьж, халдашгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, нээлттэй болгох талаар Стора Централ компанийн Нууцлалын бодлого баримтаас уншиж танилцана уу. Та www.stora.mn вебсайтад нэвтэрч, ашиглаж эхэлснээр энэхүү Нууцлалын бодлого, Үйлчилгээний нөхцөлийг тус тус дагаж мөрдөхөө хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзнэ.

Стора үйлчилгээг ашиглах

Хэрэглэгч та манай үйлчилгээг авахын тулд www.stora.mn вебсайтад бүртгэлээ үүсгэж, хүчинтэй төлбөрийн хэрэгслийг холбосон байх шаардлагатай.

Интернетийн холболт

Манай үйлчилгээг авахын тулд та интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай бөгөөд интернэтийн төлбөр, аливаа хориг, нөхцөл, хязгаарлалттай холбоотой асуудлыг интернетийн үйлчилгээг үзүүлж буй гуравдагч этгээд хариуцна.

Цахим харилцаа холбоо

Та өөрийн компьютер болон гар утсаар www.stora.mn вебсайтад нэвтэрч, Стора Үйлчилгээг ашиглах, бидэнд и-мэйл, мессеж илгээхийг цахимаар холбогдсон гэж үзнэ.

Ингэснээр та и-мэйл, мессэж, ухаалаг утсан дээрх сонордуулга, www.stora.mn вебсайт, мессежийн төвөөр дамжуулан бидэнтэй холбогдохыг зөвшөөрч байгаа ба бид шаардлагатай үед хууль тогтоомжинд заасны дагуу мэдээллийг танд бичгээр хүргүүлнэ.

Хүртээмжтэй байдал

Бидний танд санал болгож буй Стора Үйлчилгээ нь цаг хугацааны хувьд хязгаартай, нэмэлт бүртгэл болон төлбөр шаардах, эсвэл бид зарим үйлчилгээгээ түр хугацаанд зогсоосон байх боломжтой.

Хэрэглэгчийн бүртгэл

Стора Үйлчилгээг ашиглахын тулд хэрэглэгчээр бүртгүүлж, хүчин төгөлдөр дансны мэдээллийг оруулах шаардлагатай.

Төлбөр хийгдэх үед таны сонгосон төлбөрийн хэрэгсэлтэй холбоотой алдаа гарвал бид таны өөр төрлийн төлбөрийн хэрэгслээс татан авна.

Та өөрийн бүртгэл хэсэгрүү нэвтэрч төлбөрийн хэрэгслээ сонгоно уу.

Та өөрийн бүртгэл, нууц үгийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй бөгөөд таны бүртгэлээс хийгдсэн аливаа үйлдлийг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна.

www.stora.mn вебсайтын хүүхдэд зориулсан бараа бүтээгдэхүүнийг зөвхөн насанд хүрсэн хүн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн хэрэгслээр тооцоо хийж, худалдан авах боломжтой.

Та 18 нас хүрээгүй бол зөвхөн эцэг эх болон асран хамгаалагчийн хамт Стора Үйлчилгээг ашиглахыг анхаарна уу.

Мэдээлэл хүлээн авах

Бид Стора Програм хангамжаараа дамжуулан таны хэрэглэж буй төхөөрөмж, түүний ашиглалт, сонирхож буй дижитал контент, хийсэн хайлт, хэрэглээний дата, санах ойн багтаамж, интернэт холболт зэргээс Стора Үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл авдаг бөгөөд уг мэдээллийг Стора Нууцлалын Бодлогын дагуу ашиглана. Та тодорхой мэдээллийг нууцлахыг хүсвэл гар утасныхаа Тохиргоо цэсэнд хандана уу.

Бид үйлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор www.stora.mn вебсайтад байгаа мэдээллийг Монгол Улсаас гадуур серверт болон үүлэн системд байршуулж болно.

Мэдээллийг нууцлах

Та гуравдагч этгээд болон бусдад өгсөн аливаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг өөрөө хариуцна. Гуравдагч этгээдэд хуваалцсан таны мэдээллийг хэрхэн ашиглах нь тухайн этгээдийн нууцлалын бодлого болон бусад журам, нөхцөлөөр зохицуулагдана.

Стора үйлчилгээний нэмэлт өөрчлөлт

Бид үйлчилгээний шинэчлэл хийх тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр Стора Үйлчилгээний нөхцөлийг хэсэгчилж эсвэл бүхэлд нь өөрчлөх, түр хугацаагаар эсвэл бүр мөсөн зогсоож болно. Бид гэрээний нөхцөлийг дангаараа өөрчлөх, сайжруулах эрхтэй. Үйлчилгээний журам, нөхцөлд өөрчлөлт хийсэн даруйд шинэчилсэн нөхцөлийг www.stora.mn вебсайт дээр байршуулна. Шинэчилсэн журам, нөхцөл хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш Стора Үйлчилгээг ашигласнаар шинэ журам, нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Mаргаан

Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг холбогдох хууль тогтоомж, Стора Үйлчилгээний Нөхцөл, эрх үүргийн хязгаарлалт болон бусад нөхцөлүүдэд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Та Стора Үйлчилгээг ашиглаж эхэлснээр “Стора Үйлчилгээний журам болон нөхцөл”-ийг хүлээн зөшөөрсөнд тооцно. Хэрэглэгч үйлчилгээ авахтай холбогдон гарсан аливаа маргааныг “Стора Үйлчилгээний журам болон нөхцөл”-ийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Дуусгавар болгох

Та энэхүү гэрээний аль нэг нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд таны Стора Үйлчилгээнд нэвтрэх эрх цуцлагдана.

Баталгаа өгөхөөс татгалзах, хариуцлагын хязгаарлалт

Таны ашиглаж байгаа төхөөрөмжтэй холбоотойгоор үүсч болох Стора Үйлчилгээтэй хамааралгүй аливаа асуудалд бид хариуцлага хүлээхгүй.

Шүүмж, сэтгэгдэл, мэдээлэл болон бусад

www.stora.mn вебсайтад бусдыг заналхийлсэн, гүтгэлгийн шинжтэй, хувийн нууцад халдсан, гуравдагч этгээдэд хохиролтой, оюуны өмчийн эрх, хэвлэн нийтлэх эрхийг зөрчсөн, хууль бус, ёс зүйгүй, улс төрийн шинж чанартай, арилжааны өдөөн хатгалга болон программ хангамжийн вирус агуулсан, сүлжээ захиа, масс и-мэйл болон өөр бусад төрлийн “спам” бүхий асуулт, шүүмж, сэтгэгдэл, зөвлөгөө, зураг, дүрс бичлэг, контент оруулах, цахим карт илгээхийг хориглоно. Хуурамч и-мэйл хаяг, өөр хүний болон албан байгууллагын нэрийг ашиглах, өөрийн оруулсан контентын эх сурвалжийг төөрөгдүүлэхийг хориглоно.

Бид ийм төрлийн мэдээллийг устгах, засах эрхтэй ба хянах үүрэг хүлээхгүй болно.

Холбоо барих

Та Стора Үйлчилгээ, Дижитал контент, Стора Програм хангамжтай холбоотой тусламж авах бол дараах холбоосоор Хэрэглэгчийн үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.

Үйлчилгээний нөхцөл

Хэрэглэгч нь Stora.mn вебсайтад www.stora.mn холбоосоор нэвтэрсэн үеэс эхлэн бидний үйлчилгээтэй танилцах, үйлчлүүлэх бүрд Үйлчилгээнд нөхцөл мөрдөгдөх бөгөөд тухайн үеэс уг нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Стора үйлчилгээг ашиглах явцад зарим тохиолдолд нэмэлт нөхцөл шаардагдаж болно. Ашиглах нөхцөл болон Үйлчилгээний нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Үйлчилгээний нөхцөлийг баримтална.

Бараа бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

www.stora.mn сайт нь www.amazon.com сайтын бүх бараа бүтээгдэхүүнийг харуулдаг.

Бид хэрэглэгчийг үнэн зөв мэдээллээр хангахыг хичээн ажилладаг боловч зарим тохиолдолд www.amazon.com-с гаргасан бүтээгдэхүүний тайлбар мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн, найдвартай эсэхэд баталгаа гаргах боломжгүй юм.

Хэрэглэгч захиалж буй бараа бүтээгдэхүүний судалгааг өөрөө хийсэн байх шаардлагатай ба Сторагийн зүгээс сонголтонд тусламж үзүүлэх боломжтой.

Бараа бүтээгдэхүүний баталгаа

Бид www.amazon.com сайтын бараа бүтээгдэхүүнийг таны захиалгаар тээвэрлэн хүргэж ирж байгаа тул улс хоорондын тээвэрлэлт болон таны сонгосон Сторабокст хүргэх хүртэл бүх тээвэрлэлтэнд баталгаа өгнө.

Таны сонгон захиалсан бараа бүтээгдэхүүн нь www.amazon.com сайтаас нийлүүлж буй тул бараа бүтээгдэхүүний чанар, ашиглалт, ажиллагаа зэрэгт Стора баталгаа өгөх боломжгүй.

Үнэ, тээврийн зардал

Вебсайтын бараа бүтээгдэхүүний үнийг тухайн үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, борлуулагч өөрөө тогтоодог тул бид захиалга хүлээж авахаас өмнө бараа бүтээгдэхүүний үнийг баталгаажуулах боломжгүй. Захиалга хийсний дараа бараа бүтээгдэхүүний үнэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд тантай холбогдож мэдэгдэх болно.

-www.amazon.com сайтаас худалдан авалт хийхэд АНУ мужийн татвар 0% байна.

Вебсайт дээр харагдаж буй үнэ барааны үнэ бөгөөд:

-Барааны үндсэн үнэ

-Худалдан авалтын үйлчилгээний шимтгэл 8% /барааны үндсэн үнийн/

-Агуулах, Сторабокс ашигласны төлбөр 10,000 MNT төлснөөр захиалга баталгаажих ба захиалга Монголд ирсний дараа тээврийн зардал төлнө.Тээврийн зардал


Агаарын ачааны хувьд олон улсын агаарын тээврийн үнэлгээний журмын дагуу тухайн ачааны бодит жин болон овор хэмжээг харьцуулан үзээд аль ихээр нь тээврийн зардал бодогддог.


 • Энгийн ачаа
  • - 0.5кг хүртэл $5.95
  • - 0.1 кг тутамд 1.2$
 • Овор ихтэй ачаа
  • - 6000cm3 тутамд $11.9

Жишээ нь: 65 инчийн зурагт, хайрцагтай бодит жин 31кг боловч овор хэмжээ нь 160см x 95см x 20см бол жин-г тооцохдоо (160 х 95 х 20) / 6,000 = 50.7кг гэж тооцно. (Урт x Өндөр x Өргөн = Гарсан дүн / 6,000 = Эзэлхүүнд оногдох кг бодогдоно. Хэрвээ инчээр эзлэхүүн бодсон бол 366-д хуваана.)

Нэг захиалгын бараанууд Амазоноос өөр өөр өдөрт хүргэгдэн ирэх боломжтой. Үүнийг таныг захиалга хийхээс өмнө бараа тус бүрт АНУ хүргэлт хэсэгт харуулдаг. Амазоноос хүргэгдсэн барааг тухайн долоо хоногийн Пүрэв гараг бүр тогтмол Монгол руу илгээдэг тул Монголд салж ирэх боломжтой.

Та түрүүлж ирсэн бараагаа авах бол тээврийн зардлаа төлөөд авах боломжтой ч, сүүлийн барааны жин 500 гр хүрэхгүй үед тээврийн зардал тогтмол $5.95 болдог. Тиймээс эхний бараа ирлээ гээд мсж очсон ч тухайн үеийн тээврийн зардлаа төлөлгүй хамгийн сүүлийн бараагаа иртэл хүлээж байгаад авбал тээврийн зардал нийт жингээр тооцогдоно. Захиалгын зарим бараагаа түрүүлж авах, хүлээж байгаад авах нь таны сонголт юм.

Захиалга цуцлах тухай

 • Амазон сайт дээр тухайн бараа үлдэгдэлгүй болох, үнэ өөрчлөгдсөнөөс захиалга цуцлах зэрэг захиалагчаас үл шалтгаалж захиалга цуцалж буй тохиолдолд нийт төлбөрийг буцаан олгоно.

 • Хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр захиалгаа цуцлуулах тохиолдолд (976) 72100777 дугаар, Stora фэйсбүүк чат болон support@stora.mn мэйл хаягаар холбогдон цуцлуулна. Төлбөрийг нийт үнийн дүнгийн 1 хувийн шимтгэлтэйгээр /хамгийн багадаа ₮10,000 байна/ буцаан олгоно.

 • Гуравдагч талаас буюу Амазон сайтаас бараа хүргэлтэнд гарсан тохиолдолд захиалгыг шууд цуцлах боломжгүй. Цуцлах хүсэлт гаргавал, эхлээд Стора нь тухайн барааг Амазон руу буцаах боломжтой эсэх талаар хүсэлт гаргана. Боломжтой хариу авбал барааг Монгол улс руу тээвэрлэхээс өмнө буюу Стора-н АНУ дахь агуулахад байгаа үед буцаах ба АНУ доторх буцаалттай холбоотой бүхий л зардлуудыг хүсэлт гаргагч тал хариуцаж, нийт төлбөрөөс суутган, буцаан олгоно.

 • Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хуулиар хориглосон, хязгаарласан бараа, агаарын ачаанд хориглосон барааг захиалсан тохиолдолд захиалгыг шууд цуцална. Захиалга хийхээс өмнө таны захиалганд хориотой бараа байгаа эсэхийг сайтар шалгана уу.

 • Гуравдагч талаас буюу Амазон сайтаас бараа хүргэлтэнд гарсан тохиолдолд захиалгыг шууд цуцлах боломжгүй. Цуцлах хүсэлт гаргавал, эхлээд Стора нь тухайн барааг Амазон руу буцаах боломжтой эсэх талаар хүсэлт гаргана. Боломжтой хариу авбал барааг Монгол улс руу тээвэрлэхээс өмнө буюу Стора-н АНУ дахь агуулахад байгаа үед буцаах ба АНУ доторх буцаалттай холбоотой бүхий л зардлуудыг хүсэлт гаргагч тал хариуцаж, нийт төлбөрөөс суутган, буцаан олгоно.

 • Хэрэглэгчийн захиалга хориотой бараа агуулсан бол, хориотой бараанаас бусад бараагаар захиалгыг баталгаажуулж, хориотой барааны төлбөрийг буцаан олгоно.

 • Энэ ангилалд багтах нийтлэг бараа бүтээгдэхүүнүүдийн жишээг доорх хүснэгтээс харна уу.

Агаарын ачаанд хориглох бараа МУ-н хилээр оруулах хориотой эсхүл тусгай зөвшөөрлөөр оруулж ирэх бараа
Шатаж дэлбэрэх аюултай бүх бүтээгдэхүүн Эм, эмийн гаралтай нэмэлт бүтээгдэхүүн
Бүх төрлийн spray буюу цацдаг бүтээгдэхүүн /үнэртэй уснаас бусад/ Эмнэлэгийн хэрэгсэл, багаж
Исэлдүүлэгч бүтээгдэхүүн /Ханын будаг г.м/ Шивээсний машин, будаг зүү
Дан баттерей Хурц үзүүртэй, иртэй бүтээгдэхүүн /хутга г.м/
Бүх төрлийн Replacement баттерей Хүнсний бүтээгдэхүүн
Power bank Галт зэвсэг, түүний эд анги, галт зэвсэгэй адилтгах хэрэгсэл
AA, AAA, 9V, C, D, CR, Alkaline баттерей Согтууруулах ундаа, тамхи, электрон тамхи
Car jump starter Мөрийтэй тоглоомын бүх эд зүйлс, хуурамч мөнгөн дэвсгэрт
Асаагуур Бүх төрлийн cartridge filter /water filter г.м/
Их хэмжээний шингэн

Бараа буцаах, төлбөр буцаан авах тухай

Нэгэнт Монголд ирсэн барааг буцаахад цар тахлын улмаас тээвэрлэлтэнд хүндрэл гарах тохиолдол их байгаа. Тиймээс Монгол улсад нэгэнт ирсэн барааг буцаах хүсэлт гаргасан ч АНУ руу явуулахад 30 хоногт багтаж очихгүй байх эрсдэл бийг анхаарна уу.
Бид АНУ-ын www.amazon.com сайтаас бараа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн хүргэж байгаа тул Амазон сайтын буцаах журмыг баримталдаг.
Барааг Монгол улс руу тээвэрлэхээс өмнө буюу Стора-н АНУ дахь агуулахад байгаа үед буцаах тохиолдолд АНУ доторх буцаалттай холбоотой бүхий л зардлуудыг хүсэлт гаргагч тал хариуцна.
Барааг буцаахад гарах бүхий л зардлыг /АНУ руу явуулах тээврийн зардал, АНУ доторх хүргэлтийн зардал, Амазоны агуулах руу буцаах зардал г.м/ хүсэлт гаргагч тал хариуцна.
Тухайн барааны үйлдвэрээс өгсөн баталгаат хугацаанд ямар нэгэн гэмтэл илэрч, хэрэглэгчийн хүсэлтээр барааг буцаах тохиолдолд АНУ руу илгээх болон Монгол руу илгээх тээврийн зардлыг хэрэглэгч хариуцна. Бид таны өмнөөс үйлдвэртэй холбогдох, барааг илгээх зэрэгт тусламж үзүүлнэ.
Бараа буцаалт амжилттай болсны дараа буюу Амазоноос төлбөрийн буцаалт орж ирсний дараа, бүх зардлыг суутган, хэрэглэгчид олгоно.
Төлбөрийн буцаалт авах алхам:

 • -Бүртгэл
 • -Худалдан авалтын түүх
 • -Цуцлагдсан захиалга руу гаа орох
 • -Буцаалт хэсэгт харагдаж буй “Төлбөрийн хэрэгслээ сонгох” дээр дарах
 • -Төлбөр хүлээн авах данс нэмж хадгалах
 • -Төлбөрийн хэрэгслээ сонгох
 • -Нэмсэн дансаа сонгож идэвхжүүлэх
 • -Буцаалт товч дээр дарна

Захиалсан бараагаа сольж, шинээр авах эсвэл оронд нь өөр бараа захиалах бол www.stora.mn сайтад шинээр захиалга үүсгэж, хийнэ.

Захиалгаар ирсэн барааны тухай

 • Захиалсан бараанаас өөр бараа ирсэн гэж үзвэл 24 цагийн дотор Stora фэйсбүүк чат эсвэл support@stora.mn мэйл хаягаар мэдэгдэн шалгуулна уу. Бид ажлын цагаар хариу өгөх болно.

 • Захиалгын бараанаас өөр бараа ирсэн бол бид тухайн барааг буцаан авч, нийт төлбөрийг буцаан олгоно.

 • Захиалгаар ирсэн бараа тээвэрлэлтийн гэмтэлтэй бол Сторабоксоос хүлээн авснаас 24 цагийн дотор (976) 72100777 дугаар, Stora фэйсбүүк чат болон support@stora.mn мэйл хаягаар холбогдон мэдэгдэнэ үү. Бид ажлын цагаар хариу өгөх болно. Мэдэгдээгүй тохиолдолд тухайн барааг үйлдвэрийн гэмтэл эсвэл хэрэглэгчээс үүссэн механик гэмтэл эсэхийг тодорхойлох боломжгүй тул бид хариуцлага хүлээхгүй болно. Хэрэглэгчээс үүдсэн, илтэд мэдэгдэхүйц механик гэмтэл байвал хүлээн авахаас татгалзана.

 • Тухайн барааны үйлдвэрээс өгсөн баталгаат хугацаанд ямар нэгэн гэмтэл илэрч, хэрэглэгчийн хүсэлтээр барааг буцаах тохиолдолд АНУ руу илгээх болон Монгол руу илгээх тээврийн зардлыг хэрэглэгч хариуцна. Бид таны өмнөөс үйлдвэртэй холбогдох, барааг илгээх зэрэгт тусламж үзүүлнэ.

Амазон руу буцаах боломжгүй бараанууд

 • Амазон сайт дэх тухайн барааг буцаах боломжит хугацаа дуусан үед /ихэнх барааны хувьд АНУ агуулахад хүргэгдсэн өдрөөс хойш 30 хоног/
 • Компьютер, лаптоп, дэлгэц ба Kindle.н бараануудыг 30 хоногоос дээш ашигласан үед
 • Сериал дугаар, UPC дугаар мэдэгдэхгүй болсон бараа
 • Шингэн агуулсан бүтээгдэхүүн буюу гоо сайхны зарим бараа
 • Зарим үнэт эдлэл
 • Гуравдагч талаас тусгай хүргэлтээр ирсэн бараанууд

Байгууллагын захиалга

Байгууллагын нэр дээр захиалга хийхэд барааны үндсэн үнэ, мужийн татвар төлснөөр захиалга баталгаажих ба захиалга ирсний дараа тээврийн зардал, гаалийн татвар, НӨАТ, үйлчилгээний хөлсийн дүн тодорхой болох учир тухайн үед эдгээр дүнг нэхэмжилнэ

Байгууллагын захиалгын үйлчилгээний хөлс нь захиалгын нийт үнийн дүнгийн* 5% /таван хувь/ байх ба хамгийн багадаа 50,000 төгрөг байна. Тухайлбал, танай байгууллагын захиалгын үйлчилгээний хөлс 50,000 төгрөгөөс бага болсон тохиолдолд 50,000 төгрөгөөр тооцох болно.


*Нийт үнийн дүн=барааны үндсэн үнэ+ мужийн татвар+ тээврийн зардал+ гаалийн татвар.Захиалгыг байгууллагад хүлээлгэн өгсний дараа НӨАТ-ын баримтыг олгоно.


Байгууллагын захиалга хийхэд Үйлчилгээний журам, нөхцөлийг мөрдөнө.

Гаалийн татвар

Хэрэглэгч та гаалийн татварын чөлөөлөлтөнд орохын тулд:

 • 1 ижил төрлийн бараанаас 2-оос илүүгүй тоогоор захиалах
 • Хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоогүй байх
 • Барааны дүн, тээврийн зардлын нийлбэр дүн 4,200,000 төгрөгөөс бага байх. /зөөврийн компьютерийн хувьд 12,600,000 төгрөг хүртэл байж болно./ /Дэлгэрэнгүй: 11-р мөр/

Таны нийт төлсөн төлбөр 4,200,000 төгрөгөөс их /зөөврийн компьютерийн хувьд 12,600,000 төгрөгөөс их/ байх, нэг ижил төрлийн бараанаас 2-с дээш тоогоор захиалах үед гаалийн татвар ногдуулах тул энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба бидний зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангах үүрэгтэй.


Мөн зарим тохиолдолд Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас гаалийн татвар ногдуулах зорилгогүйгээр улс хоорондын шуудан илгээмжүүдээс санамсаргүй байдлаар сонгон хяналт, шалгалт явуулдаг. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба бидний зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангах үүрэгтэй.


Ачаа барааг гаалийн баталгаат агуулахад хадгалагдаж байх хугацаанд хуримтлагдсан хадгалалтын төлбөрийг хэрэглэгч төлөх үүрэгтэй.


Байгууллагын нэр дээрх захиалгын гаалийн татварын тухай энд дарж танилцана уу.


***Монгол Улсын Гаалийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар нь ямар ч тохиолдолд, ямар ч шалтгаанаар таны ачаа, барааг саатуулах бүрэн эрхтэй байдаг. Энэ тохиолдолд Стора танд ачаа бараа саатсан тухай мэдэгдэл өгөх, шаардлагатай бичиг баримтуудаар хангах үүрэгтэй. Харин та гаалийн газарт өөрийн биеэр очиж, ачаа бараагаа авах, шаардлагатай тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлт хийж, ачаа бараагаа хүлээн авах үүрэгтэй.

Хүргэлт, мэдээлэл, Сторабоксоос захиалгаа авах

Захиалга нь тээврийн зардал төлөгдсөнөөс хойш 24 цагийн дотор Сторабокст хүргэгдэнэ.Сторабокст багтахгүй том оврын барааг ачааллаас шалтгаалан 24-36 цагийн дотор хаягаар хүргэлт хийнэ. /Эсвэл агуулахаас очиж авах боломжтой./Сторабокст хүргэгдэх үед таны утсанд мсж очих ба веб рүүгээ орж шалгахад илгээмж тус бүрийн дээд талд “Сторабокс код авах" хэсэг үүссэн байх ба эндээс 6 оронтой нууц код авч Сторабокст хийснээр захиалгаа авна.Сторабоксын хаягийг тээврийн зардал төлсний дараа солих боломжтой.

Эрсдэл

www.stora.mn-ээс худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн сонгосон Сторабокст хүргэх хүртэлх бүх тээвэрлэлтийн эрсдэлийг Стора хариуцна. Стора болон хэрэглэгчээс үл шалтгаалсан буюу агаарын ачааны дамжин өнгөрч буй улсын нислэгийн ачааллаас шалтгаалан харагдаж буй товоос бага зэрэг хоцорч болно.