Монгол (МН)
Нууцлалын бодлого
Үйлчилж эхэлсэн: 2023/01/13
Шинэчлэгдсэн: 2023/01/16

Стора нууцлалын бодлого

Стора Централ компанийн Нууцлалын Бодлого 2021 оны 5 дугаар сарын 1-ий өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Бидэнд итгэж хувийн мэдээллээ илгээсэн танд талархал илэрхийлье. Бид уг мэдээллийн халдашгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллах болно. Энэхүү Нууцлалын Бодлогод Стора Централ компани болон түүний түншүүд (нийтэд нь “Стора” гэх) өөрийн Stora.mn вебсайт, төхөөрөмжүүд, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, онлайн болон биет дэлгүүрүүд, аппликэйшнээр (цаашид “Стора Үйлчилгээ” гэх) дамжуулан таны бүртгэлийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах нөхцөлүүдийг тусгасан болно. Стора үйлчилгээг хэрэглэж эхэлснээр Нууцлалын Бодлогыг хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзнэ.

Стора хэрэглэгчийн мэдээллийг ямар зорилгоор цуглуулдаг вэ?

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг зөвхөн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танд тогтмол хүргэх, сайжруулах зорилгоор цуглуулдаг.

Хэрэглэгчийн бидэнд өгдөг мэдээлэл

Таны өгч буй бүх мэдээллийг бид хүлээн авч хадгалах бөгөөд бидэнд мэдээллээ өгөхөөс татгалзвал танд Стора Үйлчилгээг ашиглах эрх үүсэхгүй.

Бусад эх үүсвэрээс авах мэдээлэл

Бид таны хаягийн мэдээллийг CU сүлжээ дэлгүүр болон бусад түншүүдээсээ хүлээн авах боломжтой бөгөөд уг мэдээллийг ашиглан, таны дараагийн захиалгуудыг илүү хурдан, хялбар хүргэх боломжтой болдог.

Стора хэрэглэгчийн мэдээллийг ямар зорилгоор ашигладаг вэ?

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний захиалга хүлээн авах, баталгаажуулах, захиалсан барааг хүргэх, төлбөр тооцоо хийх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах, захиалгын талаар тодруулах
 • Стора Үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг хангах, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, алдааг засч залруулах, үйлчилгээг илүү хялбар, үр ашигтай болгох
 • Таны сонирхол, хэрэгцээ, шаардлагад нийцэхүйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, Стора Үйлчилгээг танд илүү ойртуулах
 • Мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу таны банкны дансны мэдээллийг баталгаажуулах
 • Стора Үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар тантай утас, имэйл, чатаар холбогдох
 • Таны аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс залилан луйврыг илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг зорилгоор ашигладаг.

Стора хэрэглэгчийн мэдээллийг бусадтай хуваалцдаг уу?

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг бүрэн хангаж ажилладаг бөгөөд мэдээллийг арилжааны зорилгоор ашиглахгүй. Зөвхөн Стора-н түнш байгууллагуудтай үйлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор Нууцлалын Бодлогын хүрээнд мэдээллийг хуваалцаж болно.

Түнш байгууллага гэдэгт захиалга биелүүлэх, бараа хүргэх, хүлээн авах, шуудан, имэйл илгээх, дата мэдээлэлд шинжилгээ хийх, маркетингийн зөвлөгөө өгөх, хэрэглэгчдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд багтана.

Бидний түншүүд дээр дурдсан нөхцөлөөс бусад зорилгоор таны хувийн мэдээллийг ашиглах эрхгүй.

Бид хэзээ ч таны нэр, хувь хүнтэй холбоотой мэдээллийг бусдад хуваалцдаггүй болно.

Бид хуулиар оногдсон аливаа үүргийг дагаж мөрдөх, Стора-н Ашиглах нөхцөл, бусад дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, Стора болон хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, өмч хөрөнгө, эрхийг хамгаалахын тулд таны хувийн мэдээллийг бусадтай хуваалцаж болно. Үүнд, зээлийн эрсдэлийг бууруулах, залилан мэхлэлтээс сэргийлэх г.м

Бусад тохиолдолд бид таны хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд хуваалцаж болох тухай хүсэлт хүргүүлэх бөгөөд та татгалзах эрхтэй.

Хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдал хэрхэн хангагдсан бэ?

Хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг найдвартай хангахын тулд бид боломжтой бүх арга хэмжээг авч ажилладаг.

Ашиглаж байгаа төхөөрөмжийнхөө аюулгүй байдлын тохиргоог ашиглан бүртгэлд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, дата алдагдахаас сэргийлэх боломжтой.

Та өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нууц үгээ бусдад задруулахгүй байх, компьютер, төхөөрөмж, аппликэйшнээ гадны халдлагаас хамгаалах хэрэгтэй. Сторад нэвтрэхдээ өөр бүртгэлд ашигладаггүй, өвөрмөц нууц үг сонгохыг бид танд зөвлөж байна. Та нийтийн болон бусдын компьютер дээр Сторад нэвтэрсэн бол ашиглаж дуусаад заавал системээс гарч байхыг анхаарна уу.

Хэрэглэгч ямар мэдээллээ харж болох вэ?

Хэрэглэгч “ Бүртгэл” хэсгээс өөрийн нэр, хаяг, төлбөр хийх хэлбэр, хувийн мэдээлэл, худалдан авалтын түүх зэргийг харж болно.

Хэрэглэгчид ямар сонголтууд байгаа вэ?

Таны мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, ашигладаг талаар асуулт байвал та манай Хэрэглэгчийн үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.

Хэрэглэгч мэдээллээ устгах хүсэлт гаргаж болох уу?

Хэрэглэгчид хувийн мэдээллийг устгах эрхтэй:

 • Хувийн мэдээлэл нь анх цуглуулсан/ашигласан зорилготой холбоотойгоор шаардлагагүй болсон тохиолдолд
 • Хувь хүн зөвшөөрлөөсөө татгалзах үед
 • Хувь хүн мэдээллээ ашиглуулахыг эсэргүүцэж байгаа бөгөөд үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн өөр үндэслэл байхгүй үед
 • Хувийн мэдээллийг хууль бусаар ашиглах үед
 • Хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд хувийн мэдээллийг устгах шаардлагатай.
   Мэдээллээ устгах хүсэлт гаргах бол support@stora.mn мэйл хаягт холбогдоно уу.