Монгол (МН)
“Стора Централ” ХХК-ийн онлайн платформ дээрх “Премиум Бьюлдинг Материалс” ХХК-ийн бетон зуурмаг нийлүүлэлтийн онлайн сувгийн үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилж эхэлсэн: 2024/04/12

Захиалга өгөх

Барилга, төслийн зураг төсөлд тусгагдсан төслийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагын дагуу бетон зуурмагийн анги маркийг сонгон худалдан авалт хийнэ үү. 

Үйлчлүүлэгчид захиалга өгөхийн тулд хэрэглэгчийн хаягийг “stora.mn” дээр үүсгэнэ. Захиалгын явцад бүтээгдэхүүний анги, марк, тоо хэмжээ, хүргэх байршлын хаяг, холбоо барих хүний мэдээлэл зэргийг үнэн зөв өгөх нь зайлшгүй шаардлагатай. Дараах мэдээллүүд худал, буруу эсвэл огт байхгүй нөхцөлд бид захиалгыг хойшлуулах, цуцлах эрхтэй.   

Захиалга хүргэлтийн байршлын хязгаарлалт

Захиалагчийн захиалга хүлээн авах байршил буюу төслийн талбай нь “Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох журам”-д заасан хязгаарлалттай бүсэд орж байгаа тохиолдолд Бетон зуурмаг нийлүүлэх хугацаа нь 22:00-06:00 цагийн хооронд хязгаарлагдана. Түүнчлэн бетон зуурмаг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл зорчих боломжгүй эсвэл аюулгүй байдлын эрсдэлтэй байршлуудад хүргэлт хийх боломжгүй. Иймд та манай хүргэлтийн бүсчлэлтэй сайтар танилцан манайхаар үйлчлүүлнэ үү. 

Захиалгын бүтээгдэхүүний мэдээлэл өөрчлөх

Хэрэв Захиалагч талаас бүтээгдэхүүний орц найрлага, шинж чанарт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон Барааны нийлүүлэлтийн тоо хэмжээг ихэсгэх, багасгахтай холбоотой өөрчлөлт оруулах тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх өдрөөс 4 цагийн өмнө Захиалгыг Нийлүүлэгчид урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд Нийлүүлэгч нь нэмэлт орц найрлага, тоо хэмжээтэй холбоотойгоор орсон нэмэлт зардлын шинэ үнийн саналыг хүргүүлж дээр заасан шат, дарааллын дагуу баталгаажуулалтыг хийж гүйцэтгэн бараа нийлүүлэх өдрийг харилцан тохиролцох ба энэ хугацаа нь захиалга өөрчлөгдсөнөөс хойш 4 цагаас багагүй байна.  

Захиалга хойшлуулах тухай

Захиалагч хүлээн авах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн, эсхүл тээвэрлэлтэд гаргахаас 4 цагийн өмнө Захиалагч захиалгыг өөрчлөх хүсэлт гаргасан зэрэг тохиолдолд Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу бараа нийлүүлэх хугацааг сунгаж ажиллана. 

Төлбөр төлөлт

Захиалагч нь захиалгын төлбөрийг 100 хувь Стора Сэнтрал ХХК-ийн онлайн платформд байршуулсан төлбөрийн сувгуудыг ашиглан төлнө.  

Хүргэлт, нийлүүлэлтийн хугацаа

Бетон зуурмагийн тээврийн тээвэр хэрэгсэл болох миксер автомашин нь захиалга хүргэлтийн байршилд үйлдвэрээс үйлдвэрлэгдэн, ачилт хийгдэн хүргэлтийн талбайд 120 минутын дотор очно. Цаг агаар, зам тээврийн ачаалал болон үйлдвэрлэлийн ачааллаас хамааран тус хугацаа нь богиносох, уртассах боломжтойг анхаарна уу.  

Бетон зуурмагийн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах шахуургат төхөөрөмж буюу авто болон суурийн помпын төхөөрөмжүүд болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийн бэлэн байдлын захиалагч бүрэн хариуцаж, бэлэн байдлыг хангуулна.  

Захиалга хүлээн авах

Бетон зуурмагийг хүлээн авах барилгын талбай болон ажиллах хүчийг бэлэн байдлыг бүрэн хангах шаардлагатай ба хэрэглэгчийн бэлэн бус байдлаас үүдэлтэй бүтээгдэхүүнд үүссэн чанарын асуудлыг нийлүүлэгч тал хариуцахгүй. Бетон зуурмагийн тээврийн хэрэгсэл болох автомиксер машин нь бетон зуурмагийн бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчийн төслийн талбайд эсвэл бүтээцэд 80 минутын дотор сулласан байх ёстой. 

Тээврийн зардал

Stora.mn дээрх бетон зуурмагийн үнийн дүнд Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК-ийн үйлдвэрүүдээс 20 километрийн зайд тээвэрлэх тээврийн зардал орсон байдаг ба 20км-ээс хэтэрсэн тохиолдолд 20 км бүрт үнийн дүн дээр 30,000₮ нэмэгдэнэ.  

Захиалагч талын эрх:

Захиалгатай холбоотой аливаа санал, гомдол, хүсэлтийг Нийлүүлэгчид гаргах, Захиалагч нь нийлүүлж буй бараанд чанарын болон бусад хяналтыг тавьж, доголдол дутагдал илэрсэн тохиолдолд Нийлүүлэгчид мэдэгдэж, зохих арга хэмжээг авахыг шаардах эрхтэй 

Бетон зуурмагийн бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрээс тээвэрлэгдсэнээс хойш Нийлүүлэгч талаас шалтгаалан 120 минутын хугацаа өнгөрсөн бол барааг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй.  

Бетон зуурмагийн чанарын үзүүлэлтүүд нь захиалгын дагуу бус ирсэн бол харилцагч хүлээн авахаас татгалцах эрхтэй. 

Бетон зуурмагийн чанарын мөрдөх стандарт

Бетон зуурмагийн үйлдвэрээс захиалгын дагуу Монгол Улсын Итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлэгдэж, MNS-1185-98, MNS-EN206 стандартуудад нийцсэн бетон зуурмагийг үйлдвэрлэн, тээвэрлэн хүргэх, нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Чанарын сертификат 

Бетон зуурмагийн бүтээгдэхүүнийг доорх иж бүрдэл бүхий Чанарын Сертификат дагалдах ба Чанарын Сертификат дараах мэдээллүүдийг агуулдаг.  

a. Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг; 

b. Гэрчилгээний дугаар, огноо; 

c. Бетон зуурмагийн анги, марк; 

d. Дүүргэгчийн хамгийн том ширхгийн хэмжээ; 

e. Зуурмагийн аргуун ба хөдөлгөөнт чанар; 

f. Бетон зуурмагийг нийлүүлсэн огноо, цаг; 

g. Стандартын талаарх мэдээлэл; 

Тус сертификат нь бетон зуурмагийн хүргэлттэй хамт харилцагчид хүрнэ. 

Барилгын гүйцэтгэгч болон бригадууд нь бүтээгдэхүүний чанарыг сертификатыг и-мэйлээр 7777-3311 болон support@premiumbm.mn -д хандан дахин авах боломжтой. 

Захиалга цуцлах

Бетон зуурмаг үйлдвэрлэлийн процесс эхлэхээс 4 цаг болон түүнээс дээш хугацаанд захиалгыг цуцлах боломжтой. Дараах нөхцөлүүдэд захиалга цуцлах боломжгүй: 

  • Бетон зуурмаг нь үйлдвэрт зуурагдсан 
  • Бетон зуурмаг нь миксер автомашинд ачигдсан 

Захиалга цуцалсан нөхцөлд төлбөрийн буцаалтыг ажлын 3 өдрийн дотор Нийлүүлэгч тал захиалагчийн дансанд буцаан шилжүүлнэ. 

*Барилгын талбайд хүлээн авсан бетон зуурмагийн бүтээгдэхүүнийг буцаах боломжгүй. 

Хүйтэн цаг уурын нөхцөлд бетон зуурмаг нийлүүлэх

Бетон зуурмагийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх өдрийн цаг агаарын хэмийг +5 градусаас доош хэмд байгаа тохиолдолд хүйтэн цаг уурын хэмд орсон гэж үзэн Хүйтэн цаг уурын нөхцөлөөр бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ. Хүйтэн цаг уурын бетон зуурмаг нь нэмэлт зардалтайг анхаарна уу. 

Нууцлалын бодлого

Таны хувийн мэдээллийг хамгаалах нь бидний хувьд хамгийн чухал зүйл юм. Бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, ашиглах, задруулах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл www.stora.mn веб сайтын нууцлалын бодлогоос үзнэ үү. 

Холбоо барих

Та бетон зуурмагийн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээ, мэдээлэл, тусламж авах бол 7777-3311 дугаарын лавлах утас, support@premiumbm.mn мэйл хаяг, /premiumbm фейсбүүк чатаар холбогдоно уу. (Даваа-Ням 24/7)