Call of Duty: Modern Warfare II - PS5 - Playstation 5 - Import Region Free
Stora

Stora-ийн бэлгийн карт нь 6 сарын турш хүчинтэй

Call of Duty: Modern Warfare II - PS5 - Playstation 5 - Import Region Free

ACTIVISION
Шинэ
Tоо хэмжээ
АНУ дахь агуулахад хүргэгдэх ойролцоо хугацаа08/25
Стора агуулахад ирэх ойролцоо хугацаа09/08~09/15