Call of Duty: Modern Warfare II - PS5 - Playstation 5 - Import Region Free
Stora
Шинэ
Activision

Call of Duty: Modern Warfare II - PS5 - Playstation 5 - Import Region Free

Тоо хэмжээ
АНУ дахь агуулахад хүргэгдэх ойролцоо хугацаа06/19
Стора агуулахад ирэх ойролцоо хугацаа06/28~07/05