LEGO Brawls - PlayStation 5
Stora

Та захиалгаа тусдаа үүсгэсэн бол тээврийн зардал тусдаа тооцогдоно.

LEGO Brawls - PlayStation 5

BANDAI NAMCO Entertainment
Шинэ
PlayStation 5
Tоо хэмжээ
АНУ дахь агуулахад хүргэгдэх ойролцоо хугацаа12/01
Стора агуулахад ирэх ойролцоо хугацаа12/15~12/22

Төстэй бүтээгдэхүүн