Sony Xperia 1 Unlocked Smartphone 6.5" 4K HDR OLED Display, 128GB - Black - (US Warranty)
Stora

Сторабокст багтахгүй том хэмжээтэй барааг агуулахаас очиж авах

Sony Xperia 1 Unlocked Smartphone 6.5" 4K HDR OLED Display, 128GB - Black - (US Warranty)

Sony
АНУ дахь агуулахад хүргэгдэх ойролцоо хугацааХүргэлтийн хугацаа тодорхойгүй. Та барааны үндсэн хуудаснаас нь мэдээлэл авна уу
Стора агуулахад ирэх ойролцоо хугацааХятад дахь хүргэлт хийгдсэнээс хойш 7-14 хоногт