Dell XPS 9350-1340SLV 13.3 Inch Laptop (Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Silver) Microsoft Signature Image
Stora

Та хүссэн бараагаа АНУ татварын нэмэгдэлгүй захиалах боломжтой 😎

Dell XPS 9350-1340SLV 13.3 Inch Laptop (Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Silver) Microsoft Signature Image

Dell
Шинэ
Tоо хэмжээ
АНУ дахь агуулахад хүргэгдэх ойролцоо хугацаа11/29~11/29
Стора агуулахад ирэх ойролцоо хугацаа12/08~12/15