Stora

Таны захиалга стора агуулахад ирэх, сторабокст хүргэгдэх үед мессеж болон мэйлээр мэдэгдэнэ✉️

Хятад дахь агуулахад хүргэгдэх ойролцоо хугацааХүргэлтийн хугацаа тодорхойгүй. Та барааны үндсэн хуудаснаас нь мэдээлэл авна уу
Стора агуулахад ирэх ойролцоо хугацааХятад дахь хүргэлт хийгдсэнээс хойш 7-14 хоногт